Kryssinstruktioner

Den nya kryssdatabasen är baserad på observationer. När du anger en observation, ett "kryss", så kommer den läggas till alla aktuella listor. Logga in på sidan för att ange nya kryss och specificera dina gamla. Från februari 2021 kan du även importera kryss via excelark. Mer information om hur du gör hittar du i kryssmanualen samt i filmerna som länkas till nedan. 

Fullständiga instruktioner om hur du kryssar och logiken kring kryssavdelningen finns i nya kryssmanualen (pdf).

För att läsa de formella reglerna om varje lista, titta på Kryssreglerna

Här kan du även lästa beskrivningar för de olika listorna: Listbeskrivningar

De olika regionerna i världen är definierade enligt följande: Regiondefinitioner

 

Videobeskrivningar

Här följer två filmer om den nya importfunktionen. 

Så fungerar kryssimporten

Importera listor från artportalen

 

Här följer även ett antal kortare videobeskrivningar av hur kryssdatabasen fungerar. 

Principerna för kryss på nya hemsidan

Principerna kring rättelsesiffror

Skaffa lösenord och logga in

Uppdatera din profil

Välj vilka listor du vill vara med på

Lägga till ett kryss

Redigera ett kryss

Detaljera din Sverigelista

Detaljera dina årslistor

Detaljera dina övriga listor

Ändra rättelsesiffror

Specialregler för kryss