Regiondefinitioner

Regionlistor

Hela världen är indelad i 9 regioner; 6 kontinenter och 3 oceaner.


För detaljerade beskrivningar av gränserna för varje region, klicka på respektive region.

För de 6 kontinenterna gäller följande generella regler:

  1. Allt land och alla sjöar och vattendrag som ligger inom kontinentens gränser inkluderas.
  2. Öar som ligger inom 200 sjömil (= 200 x 1852 m = 37 mil) från kontinenten, eller som listas under varje kontinentbeskrivning inkluderas.
  3. Det territorialvatten inkluderas som når 200 sjömil ut i hav från kustlinje och/eller ingående öar, eller halva distansen till annan kontinent (eller till öar som ingår i en Oceanisk Region) ifall avståndet är under 200 sjömil (= 37 mil).

Kontinenter:
Nordamerika
Sydamerika
Eurasien
Afrika
Australasien
Antarktis

Oceaner:
Atlanten/Ishavet
Stilla havet
Indiska oceanen

Mindre regioner:
Västra Palearktis
ABA-området
Centralamerika
Västindien
Europa
Asien

Definitionerna av regionerna har utarbetats av ABA (American Birding Association) och översatts och anpassats av Erling Jirle, Lund, november 2001.
Senaste uppdatering augusti 2012.

Stavningen av geografiska namn följer Nationalencyklopedin, första upplagan, 1989-1996.

Lista på referensverk.
För geografiska spörsmål, skriv till erling.jirle@biol.lu.se.

Kontinenter

Nordamerika
Inkluderar hela Kanada, kontinentala USA, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mexico, Centralamerika t.o.m. Panama.
Inkluderar Aleuterna, och gränsar i väster till Eurasien längs en linje i Berings hav. Linjen löper mellan Attu (längst ut i Aleuterna), S:t Matthew, S:t Lawrence och Lilla Diomedeön på den nordamerikanska sidan, och Mednyy (i Kommendörsöarna), sibiriska kusten och Stora Diomedeön (Ostrov Ratmanova) på den eurasiska sidan.
Inkluderar även Grönland, och delas från Eurasien i öster av en linje som löper mittemellan Grönland och Island.
Inkluderar kustvattnen och öarna inom 37 mil längs Atlant- och Stilla Havskusterna.
Större delen av Karibien inkluderas: Bahamas, småöarna mellan Nicaragua och Jamaica, liksom Stora Antillerna, och Små Antillerna söderut till och med Grenada och Barbados. Nordamerika sträcker sig i Karibiska havet halvvägs till den Sydamerikanska kontinenten.
Inkluderar inte Trinidad och Tobago eller öar i sydligaste delen av Små Antillerna som är specifierade i den Sydamerikanska regionen. Ej heller Bermudaöarna, som ingår i Atlanten.

Sydamerika
Inkluderar hela kontinenten från gränsen mellan Panama/Colombia söderut till Kap Horn.
Inkluderar Fernando do Noronha, Trinidad och Tobago, Bonaire, Curaçao, Aruba, öarna utanför Venezuelas kust (Orchila, Tortuga, Margarita m.fl. norrut till latitud 12), och når halvvägs över Karabiska havet till regionen Nordamerika.
Inkluderar inte Galápagosöarna, Falklandsöarna, Juan Fernándezöarna, Cocosön, Malpelo, San Félix och San Ambrosio. Alla dessa ögrupper ingår i Stilla Havet, utom Falklandsöarna (= Atlanten).

Eurasien
Omfattar Europa och Asien.
Öar som inkluderas är; Cypern, Egeiska öarna, Malta, Pelagiska öarna, Pantelleria, Sicilien, Sardinien, Korsika, Balearerna, Alborán, Brittiska öarna (inklusive Hebriderna, Orkneyöarna, Shetlandsöarna), Rockall, Island, Novaja Zemlja, Severnaja Zemlja, Nysibiriska öarna, Wrangels ö, Stora Diomedeön, Kommendörsöarna, Kurilerna, Izuöarna (Izu-shoto, med undantag av Nampo-shoto), Ryukyuöarna (med undantag av ögruppen Daito-shoto), Filippinerna, Sri Lanka, Lackadiverna (Lakshadweep), Andamanerna, Nikobarerna, Sundaöarna samt Wallacea.
Gränsen mellan Eurasien och Australasien följer i stort sett "Weberlinjen", förutom att även Tanimbar räknas till Eurasien;
Gränsen går i Bandasjön och Molucksjön, med Sulawesi (Celebes), Banggaiöarna och Talaudöarna på den eurasiska sidan, och Kaiöarna, Seram, Buru, Sulagruppen, Halmahera och Morotai på den australasiatiska sidan.
Följande ögrupper räknades tidigare till Eurasien, men tillhör nu Indiska Oceanen:
Maldiverna och Julön (Christmas Island).
Suezkanalen separerar Eurasien från Afrika.

Afrika
Inkluderar kontinenten Afrika och dess närbelägna öar, dessutom Socotra i Arabiska havet, Annobón, Sao Tomé och Principe i Guineabukten, samt Kanarieöarna. Däremot ingår inte:
Madagaskar, Maskarenerna, Seychellerna, Comorerna, Kap Verdeöarna och Madeira (tillhör Indiska Oceanen respektive Atlanten/Ishavet).
Gränsen mot Eurasien i nordost utgörs av Suezkanalen.

Australasien
Inkluderar Australien, Tasmanien, Nya Guinea (med Waigeo, Biak, Woodlark och Louisiadearkipelagen), Admiralitetsöarna samt Bismarkarkipelagen.
Däremot ingår inte Green Island, Bougainville, Solomonöarna och de Mikronesiska öarna Tobi, Helen och Kapingamarangi. (Dessa ingår liksom Nya Zeeland i regionen Stilla Havet).
För gränsen mot nordväst, se Eurasien.

Antarktis
Antarktis inkluderar allt land och hav söder om 52 grader sydlig latitud i Atlanten och Indiska oceanen, och söder om 56 grader sydlig latitud i Stilla havet.
I de fall 56S i Stilla havet når fram till Sydamerikas territorialvattengräns på 200 sjömil följs 200-gränsen runt Kap Horn och upp i Atlanten till 54S, därefter går gränsen för Antarktiska regionen österut till 50 grader västlig longitid. Sedan nordvart till 52 grader sydlig latitud, därefter österut till 147 grader östlig longitud (vilket är gränsen till Stilla havet), och till sist sydvart till 56S.
Denna indelning överensstämmer i stort med den Antarktiska konvergensen (som också kallas södra polarfronten).
Öar som inkluderas är; Sydgeorgien, Bouvetøya, Heard Island inklusive den lilla grannön Shag Rocks.
Öar som inte inkluderas är; Falklandsöarna, Kerguelen och Macquarieöarna.
 

Oceaner

Atlanten/Ishavet
Regionen Atlanten består av Ishavet, Nordatlanten och Sydatlanten, inkluderande de öar som inte ingår i kontinenterna beskrivna tidigare, och slutar i söder i regionen Antarktis.
Följande ögrupper tillhör Atlanten/Ishavet:
Falklandsöarna, Bermudaöarna, Kap Verdeöarna, Madeira, Färöarna, Jan Mayen, Bjørnøya, Spetsbergen och Frans Josefs Land.

Stilla havet

Denna region omfattar Stilla havet söderut till regionen Antarktis, och de öar som inte tillhör kontinenterna beskrivna tidigare.
Följande ögrupper tillhör Stilla Havet:
Tori-shima, Nampo-shoto, Vulkanöarna (Kazan-retto), Boninöarna (Ogasawara-gunto), Daito-shima, Galápagosöarna, Juan Fernándezöarna, Cocosön, Malpelo, San Félix och San Ambrosio.

Indiska oceanen
Denna region omfattar Indiska oceanen söderut till regionen Antarktis, och de öar som inte tillhör kontinenterna beskrivna tidigare.
Följande öar har flyttats över till denna region:
Maldiverna och Julön (Christmas Island) från Eurasien. Madagaskar, Maskarenerna, Seychellerna och Comorerna från Afrika.

Mindre regioner

Västra palearktis

Gränsdragning
Gränsen följer kartan i BWP.
I väster tas följande atlantiska öar med; Jan Mayen, Island, Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, Kap Verdeöarna, Banc d'Arguin (men ej fastlandet innanför i Mauretanien).
Sydgränsen går tvärs över Afrika längs 21:a breddgraden, från Cap Blanc i Västsahara till Egyptens sydgräns ut i Röda havet, plus att den även tar med Tibestimassivet i Tchad ner till 19:e breddgraden, men inte Aïr i Niger och Ennedi i Tchad.
Sedan fortsätter gränsen från Akabavikens mynning tvärs över Arabiska halvön (29:e breddgraden) och följer sydgränsen av Kuwait. I öster går gränsen längs Iranska gränsen.
Iran ingår ej i VP medan följande stater gör det;
Kuwait, Irak, Syrien, Turkiet, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan.
Gränsen följer därefter Uralfloden norrut, så västligaste delen av Kazachstan ingår, liksom Ryssland väster om vattendelaren i Uralbergen. I norr ingår Svalbard, Frans Josefs land och Novaja Zemlja.

Arter som räknas
Club300 följer samma regler som danska Netfugl.dk, dvs. British Ornithologists' Union Records Committee's (BOURC). I de fall BOURC inte tagit ställning följs Association of European Rarities Committees (AERC). Se vidare Netfugl.dk.


ABA-området
("American Birding Association area") omfattar Canada och de 49 kontinentala staterna i USA, Saint-Pierre-et-Miquelon (Frankrike) samt territorialvattnet 200 sjömil (37 mil) ut från kusten, eller halva distansen till ett icke inkluderat område ifall avtåndet till området understiger 200 sjömil.
Inkluderar inte Bermudaöarna, Bahamas, Hawaii och Grönland.

Västindien
Gränsen är inritad i Raffaele, Birds of the West Indies.
Inkluderar Bahamas, Stora Antillerna, Små Antillerna söderut t.o.m. Grenada och randöarna i sydvästra Karibien (San Andrés, Providencia m.fl.).
Inkluderar inte Trinidad och Tobago, Aruba, Curaçao, Bonaire och ouml;arna utanför Venezuela, rev utanför Honduras och andra Centralamerikanska stater, öar utanför Mexico eller Bermudaöarna.

Centralamerika
Från och med Guatemala till och med Panama (Mexiko ingår i Nordamerika).

Europa
Öar som omfattas är Novaja Zemlja, Svalbard, Björnön, Jan Mayen, Island, Färöarna, Brittiska öarna, Balearerna, Korsika, Sardinien, Sicilien, Pantelleria, Malta, Pelagiska öarna samt de Egeiska öarna som tillhör Grekland, dvs. söderut t.o.m. Kreta, Rhódos och Meyisti.
Europeiska fastlandets gräns mot Asien går längs vattendelaren (högsta höjden) i Uralbergen, Uralfloden, Kaspiska havet, Manytjsänkan norr om Kaukasus, Svarta havet, Bosporen, Marmasjön och Dardanellerna.
Dvs. västligaste Kazakstan och västligaste Turkiet räknas till Europa, men ingen del av Kaukasus.

Asien
Följer samma gränsdragning i norr, öst och syd som Eurasien, se detaljer under Eurasien. Börjar i norr med Severnaja Zemlja, går i sydöst till Wallacea och gränsar mot Afrika längs Suezkanalen.
Gränsen mot Europa går längs vattendelaren i Uralbergen, Uralfloden, Kaspiska havet, söder om Manytjsänkan, Svarta havet, Bosporen, Marmasjön och Dardanellerna.
Hela Kaukasusområdet räknas till Asien liksom det mesta av Kazakstan och Turkiet. Cypern räknas hit.

Referensverk som använts till regionbeskrivningarna

Inom citattecken står vad de ofta kallas i dagligt tal.

"BWP"
Cramp, S. (ed.),Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa: The Birds of the Western Palearctic. Oxford University Press, 1977-1994

"Beaman"
Beaman, M. Palearctic Birds. A Checklist of the Birds of Europe, North Africa and Asia north of the foothills of the Himalayas. Harrier Publications, 1994.

"Holarktislistan"
Holarktis fåglar. SOF:s officiella svenska namnlista med vetenskapliga och engelska namn. Red: Kjellén, N. & Olsson, U. Vår Fågelvärld, supplement nr 23. SOF, Stockholm, 1995. Uppdateras numera av Birdlife Sveriges Taxonomikommitté, URL: http://birdlife.se/tk/ det är alltid den senaste versionen här som gäller för kryssreglerna.

"Clements världslista"
Clements, J.F. The Clements Checklist of the Birds of the World. Christopher Helm, London, 2007.
Men onlineversionen i excel är mer uppdaterad och är den som ska följas, finns nerladdningsbar på: http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/

Raffaele, H et al. Birds of the West Indies. Christopher Helm, London, 2003 (karta sidan 6).

Nationalencyklopedin. Band 1-20 + Suppl. I-III. Bra Böcker, 1989-2000.

Times World Atlas. 1994.

ABA:s checklist URL: http://www.aba.org/checklist/

Tillbaka till kryssinstruktioner