Larm från BirdAlarm
2023-05-28 Flodsångare - Ala
2023-05-28 Gulärla - Østerby
2023-05-28 Trastsångare - Hoptrup
2023-05-28 Vit stork - Busene
2023-05-28 Tretåig mås - Bredsandsudden

Pressrum