Larm från BirdAlarm
2021-06-15 Ägretthäger - Hättinge
2021-06-15 Brun glada - Sønderskov
2021-06-15 Vitnackad svärta - Storsjö
2021-06-15 Smalnäbbad simsnäppa - Kongelundsdal
2021-06-15 Gåsgam - Nordby

Pressrum