Larm från BirdAlarm
2021-01-19 Präriemås - Bakareholmen
2021-01-19 Större turturduva - Tomtebo
2021-01-19 Svarthalsad trast - Finjasjöbaden
2021-01-19 Gulkindad kricka - Vindhemskyrkan (Sankta Birgitta Kyrka)
2021-01-18 Svarthalsad trast - Finjasjöbaden

Pressrum