Larm från BirdAlarm
2023-05-28 Smalnäbbad simsnäppa - Kærgård
2023-05-28 Mindre flugsnappare - Ängsö
2023-05-28 Trastsångare - Christiansø
2023-05-28 Brandkronad kungsfågel - Jämjö Kyrka
2023-05-28 Brun glada - Haraldsminde

Bli medlem i Club300

Club300 är föreningen för alla som är intresserade av ovanliga fåglar. 

Som medlem i föreningen får du ett flertal förmåner. 

 • Vår medlemstidning Roadrunner
  • Fyra nummer per år hemskickade
  • Tillgång till tidigare nummer digitalt om du loggar in på hemsidan
 • Listor
  • Du får möjlighet att föra dina listor på vår hemsida.
 • Våra evenemang
  • Vår och höst har vi skådarveckor på Öland
 • Möjlighet att skaffa Bird Alarm
  • Du får även möjlighet att skaffa vår tilläggstjänst Bird Alarm som ger dig larm på ovanliga fåglar. 

Att bli medlem är enkelt. Fyll i formuläret och följ instruktionerna. 

OBS: formuläret ska INTE användas för adressändring. Är du osäker på hur du uppdaterar din adress, se följande instruktion:
https://www.youtube.com/watch?v=zWSBWGFxW8A

Medlemskapet är per kalenderår och kostar för 2023 (blir du medlem sent 2022 får du båda åren): 

 • 350 kronor per år för ordinarie medlemskap
 • 175 kronor per år för ungdomsmedlem (till och med det året du fyller 20 år)
 • 75 kronor per år för familjemedlem (familjen får en tidning)
 • 750 kronor per år som utlandsboende med RR hemskickad
 • 350 kronor per år som utlandsboende med tillgång till RR endast digitalt

Välkommen till Club300