Larm från BirdAlarm
2021-03-02 Pärluggla - Buddbo
2021-03-02 Ägretthäger - Ökull
2021-03-02 Fjällgås - Vässleda
2021-03-02 Rödhalsad gås - Skräddaregården
2021-03-02 Svarthakad buskskvätta - Marklanda

Dags för årsmöte!

Det är dags för årsmöte i föreningen som i år likt förra året kommer ske digitalt på grund av rådande pandemi. Årsmötet äger rum klockan 11 den 13 mars 2021. Precis som förra året gäller ett anmälningsförfarande för att dimensionera mötet på bästa sätt och förenkla distributionen av möteslänk till de medlemmar som ämnar delta. Anmälan sker senast fredag 5 mars.

Nytt på hemsidan

Under den senaste tiden har ett intensivt utvecklingsarbete pågått för att vässa hemsidan och inkludera många av de funktioner som efterfrågats sedan lanseringen för ett drygt år sedan. Det är både saker som inte kom med då, och önskemål som tillkommit från användare sedan dess. Såväl kryssavdelningen som andra delar av hemsidan har fått nya funktioner. Mycket är smått och syns inte så lätt, annat kommer ge ordentligt ökad användarvänlighet. 

Kortnyheter

Underhåll på hemsidan
2021-02-02
Onsdagen den 3/2 mellan ca klockan 11 och 13 kommer hemsidan tidvis att vara svår att nå på grund av systemunderhåll. Men efter det kommer allt vara uppe och snurra igen, den som väntar på något gott...

Spännande läge...
2020-11-15
Nu har vi ett spännande läge i arbetet med genomsekvensering av azurmes för att reda ut hybridisering med blåmes. Forskarna har fått 16 skinn från London och dessa kommer nu att genomsekvenseras. Två av dessa påminner mycket om de fynd som underkänts i Sverige. Hybrid eller inte hybrid - det är frågan som vi alla väntar på att få besvarad. Förhoppningsvis får vi besked under 2021!

worldicon VP-Obsar

1 February
Svartstjärtad mås
Storbritanien
2k vinter. Newnham, Gloucestershire. England. Första fyndet i VP!

23 January
Altairödstjärt
Kuwait
Hane. Al Abraq. Förmodligen samma fågel som upptäcktes den 3:e januari 2020. 16:e fyndet för landet.

18 January
Bruntrast
Belgien
Kolhorn, Antwerpen. Fortfarande kvar, upptäckt den 1:e januari. 7:e fyndet för Belgien.

Annonser: