Larm från BirdAlarm
2022-08-10 Smalnäbbad simsnäppa - Källskär
2022-08-10 Vitgumpsnäppa - Ledskär
2022-08-10 Fjällgås - Källsby
2022-08-10 Salskrake - Ekeby våtmark
2022-08-10 Silkeshäger - Galtabäck

Vårmässa 2022

Program för Kristi Himmelsfärds-helgen på Öland som ligger glödhett sent i år! Du kommer väl?

Roadrunner

Det sker stora förändringar i redaktionen för vår fantastiska tidning Roadrunner. Du som medlem, läs igenom texten noga och agera! 

Kortnyheter

Pushnotisproblem BA
2022-05-17
Pushnotisproblemet är nu avhjälpt. Det som kvarstår kan vara att notisen kommer med ca 1,5 minuts fördröjning, men alla ska nu få notiser som brukligt. /BA-ansvarig Club300

Årslista 2022
2022-01-01
Nu är årslistan för 2022 uppe som den ska, nu kör vi!

mirroricon I backspegeln 11/8

1964
Sandtärna
Foteviken, Skåne

1980
Stäppörn
Falsterbo, Skåne

1984
Alpseglare
Kungsbacka, Halland

1992
Sibirisk tundrapipare
Skanörs revlar, Skåne

1996
Ormörn
Knisa mosse, Öland

2000
Grässångare
Nabben, Falsterbo, Skåne

2005
Prärielöpare
Hahns fiskarstugor, Ottenby, Öland

2009
Sibirisk tundrapipare
Ödsmåls kile, Bohuslän

2013
Svartvingad glada
Skånum, Grolanda, Västergötland

worldicon VP-Obsar

25 September
Brokig kardinal
Skottland
Unst, Shetlandsöarna.

24 September
Flikstrandpipare
Island
Reykjanes fyr. 3:e fyndet för Island.

24 September
Rödstjärtad skogssångare
Island
Stafnes. 2:a fyndet för Island.

Annonser: