Larmregler

Så här larmar du rätt i Bird Alarm (Ladda ner reglerna som PDF här)

Etiska regler

 • Club300 har sedan tidigare antagit en rad etiska regler och förväntar sig att dess medlemmar håller sig till dessa beträffande larm och uppträdande i fält.

Generella regler

 • Bird Alarm bygger på att abonnenterna larmar när de ser, eller för den delen hör eller hör talas om, en ovanlig fågel. Det är samtliga abonnenters ansvar att se till att ovanliga fåglar larmas ut. Systemet är inte bättre än användarna gör det.
 • Det är inte tillåtet att använda BA till rena förfrågningslarm, även om man kan tycka att fritextfältet medger det.
 • Vill man ha information om en fågel som inte larmats på länge finns tre alternativ:
  • Använd kommentarsfunktionen i Bird Alarm och fråga på senaste larmet på fågeln om någon har nyare information.
  • Använd www.artportalen.se för att söka efter senare obsar av fågeln.
  • Använd föreningens Facebookgrupp CLUB300 Sweden för att ställa frågor om det finns nyare information.
 • Utnyttja primärt GPS för exakt position.
  • Generellt ska alternativet ”min position” användas vid larmning. Börja ditt larm med att ange detta, då hinner GPS:en hitta en exakt position. Innan du sänder ditt larm, kontrollera att noggrannheten är god, helst max 10 meter.
  • Om du andrahandslarmar för något du fått kännedom om, kan du använda någon av övriga larmmetoder.
  • Om du vill ange exakt var en fågel befinner sig kan du välja att larma från karta. Görs detta så var mycket noga med att positionen blir korrekt.
 • Fyll i så mycket information du kan i dina larm, även fritextfältet, larmen blir oftast av mycket bättre kvalitet när fritextinformation anges.
 • Så kallade instämplingslarm är inte tillåtna. Larm som uppenbart görs bara för att visa att man är på plats.
 • Medobservatörer ska bara anges om det fyller en funktion. Om det exempelvis förväntas vara många som kontaktar den som larmar för mer information, kan information om att ytterligare skådare är på plats och kan bistå vara bra.
 • Om det handlar om en sträckande fågel så larma med sträckriktning.
 • Ta med gammal info i nya larm, ange fullständig beskrivning istället för att skriva ”samma plats som tidigare”. Det gäller även parkeringsinformation och liknande.
 • Vid uppföljningslarm, kontrollera att fritextinformationen är korrekt, radera eller ändra vid behov.

Hur ofta ska du larma?

 • Prefix: N/A, 0, 1 samt 2 i de fall arten inte setts på länge och många förväntas dra nationellt:
  • Dag 1: Snarast efter upptäckt eller återupptäckt, därefter uppdatering varje timme eller vid förändring, samt om du som sista skådare lämnar fågeln.
  • Dag 2 till och med första hela helgen: Vid återupptäckt på morgonen, därefter uppdatering varannan timme eller vid förändring, samt om du som sista skådare lämnar fågeln.
  • Efter första hela helgen: Vid återupptäckt på morgonen, när ensam skådare kommer till platsen och hittar fågeln (dock max var fjärde timme) samt vid större förändringar, exempelvis att fågeln tar höjd och drar utom synhåll på ett sätt den inte agerat på tidigare.
 • Prefix: 2-4 samt 5 i de fall många förväntas dra regionalt:
  • Dag 1: Snarast efter upptäckt eller återupptäckt, därefter varannan timme eller vid större förändringar, samt om du som sista skådare lämnar fågeln.
  • Dag 2 till och med första helgen: Vid återupptäckt på morgonen samt när ensam skådare kommer till platsen och hittar fågeln (dock max var fjärde timme) samt vid större förändringar, exempelvis att fågeln tar höjd och drar utom synhåll på ett sätt den inte agerat på tidigare.
  • Efter första hela helgen: Vid första upptäckt för dagen samt vid större förändringar, exempelvis om fågeln tar höjd och drar utom synhåll på ett sätt den inte agerat tidigare på.
 • Prefix 5-6:
  • Dag 1: Snarast efter upptäckt, därefter vid större förändringar, exempelvis om fågeln tar höjd och drar utom synhåll på ett sätt den inte agerat tidigare på.
  • Dag 2 och framåt: Enbart vid första upptäckt för dagen i de fall det kan förväntas att någon annan skådare är intresserad av att dra.
 • Prefix 7:
  • Dag 1 och framåt: Enbart vid första upptäckt i de fall det kan förväntas att någon annan skådare är intresserad av att dra. Kompletterande fritextinformation varför obsen är intressant, i princip nödvändig.

Korrektionslarm

Naturligvis kan det bli fel ibland när man larmar. Det är ofrånkomligt och inget som är någon fara, bara man tar hand om sitt misstag och rättar till det.

Korrektionslarm ska göras som uppföljningslarm. Det händer att användare larmar ut rätt art som nytt larm, istället för att första korrigera det gamla. Då får inte den som filtrerat bort den riktiga arten information om att ursprungslarmet var fel. Larma först ett korrektionslarm där fågeln anges till ”felaktigt bestämd” eller vad det rör sig om. Larma därefter om nödvändigt ett nytt larm med korrekt info.

Kommentarsfunktionen

Numera finns en kommentarsfunktion i Bird Alarm som tyvärr används mycket sparsamt. Man kan prenumerera på kommentarer för ett visst larm genom att favoritmarkera larmet. Du kommer då få notifieringar varje gång någon kommenterar det aktuella larmet. Det finns flera mycket bra användningsområden för kommentarsfunktionen som härmed uppmuntras.  

Eftersök

Från och med nu uppmanar vi samtliga att använda kommentarsfunktionen för att dokumentera eftersök av en fågel. En fågel som exempelvis dragit iväg eller noterats som svårsedd kan med fördel kommenteras i realtid i kommentarerna på senaste larmet. Har du sökt av en kuststräcka norr om där fågeln sågs, eller gått runt dungen där folk står och väntat, eller kanske frågar om någon som är i närheten kan kolla den stora eken väster om gården, som brukar vara en favoritplats för fågeln. Skriv detta som kommentarer. När fågeln hittas eller eftersöket ges upp av sista person, skicka ett helt nytt larm att fågeln återfunnits, eller att fågeln är eftersökt, ej återfunnen.

Artbestämning

I de fall artbestämningen kan behöva diskuteras, gör detta i kommentarsfältet. Det går inte att bifoga fler bilder till ett larm än det som ursprungslarmet innehåller. Använd gärna föreningens Facebook-grupp och referera till den i kommentarerna.

Vad ska Bird Alarm INTE användas till?

Det finns ett antal saker som då och då kommer upp, som BA inte ska användas till, en del är redan berörda i dokumentet, men upprepas nedan:

 • Förfrågningslarm ska inte skickas via Bird Alarm. Se kapitel “Generella regler” för hur förfrågningar eller ytterligare informationssökning ska gå till.
 • Så kallade instämplingslarm är inte tillåtna. Larm som uppenbart görs bara för att visa att man är på plats ska inte skickas. Respektera hur ofta en art ska larmas, se kapitlet ”Hur ofta ska du larma?” för mer information.
 • Medobservatörer är inte önskvärt att skicka ut normalt. Det ska bara anges om det fyller en funktion. Om det exempelvis förväntas vara många som kontaktar den som larmar för mer information, kan information om att ytterligare skådare är på plats och kan bistå vara bra.
 • Varken larm eller kommentarsfält är till för att kommentera larmkvalitet. Det är inte heller tillåtet att kontakta larmaren med den typen av synpunkter. Har man frågor eller funderingar gällande detta, så ska BA-ansvarig kontaktas på ba@club300.se.
 • Gratulationer. Kommentarer av typen ”Wooo”, ”Mega” eller ”Magiskt” är inte att betrakta som nödvändiga kommentarer i Bird Alarm. Uppmuntra observatören genom att genom att “Gilla” larmet med en tumme upp. Detta för att de som favoritmarkerat larmet ska slippa få notifieringar av den karaktären.  
 • Reklam, det kan låta självklart, men det är inte tillåtet att skicka ut reklam via BA. Undantaget är information om parkering eller fika i direkt anslutning till drag, ordnat av markägare eller närmast boende.

Vi har ett mycket kraftfullt och direkt verktyg i Bird Alarm. Rätt använt är det ett oslagbart sätt att dela med sig av fågelobservationer och effektivt hjälpa många skådare att få ta del av upplevelsen. Låt oss hjälpas åt att göra systemet och dess användande ännu bättre!