Listbeskrivningar

Beskrivning av listorna

Här följer en kort beskrivning av de olika listorna som finns tillgängliga för alla kryssare. 

Sverigelistan

Listan bland listor, alla arter sedda i Sverige. Listar samtliga som för sin Sverigelista hos Club300. 

400+

En delmängd av Sverigelistan, enbart kryssare med över 400 kryss visas. 

Fokus 400

En delmängd av Sverigelistan, enbart kryssare som står i begrepp att nå 400-gränsen. 

Ädellistan

Ett ädelkryss är ett kryss där enbart upptäckaren får kryssa fågeln. Belönar slitvargar och är därför mycket prestigefull. Fullständiga regler finns i kryssreglerna. 

Dubbellistan

Arter som observatören sett två gånger. Samma individ får inte räknas flera gånger, och flera individer på en gång räknas som ett fynd och därmed inte ett dubbelkryss. 

Trippellistan

Arter som kryssaren sett tre gånger. I övrigt se dubbellistan. 

Världslistan

Antal arter som kryssaren sett i hela världen. Följer IOC när det kommer till taxonomi. 

Biologiska mångfaldslistan

Den biologiska mångfaldens dag infaller varje år den 22:a maj. Denna lista gäller alltså löpande, men enbart observationer gjorda precis den 22:a maj. Startåret är 2018. 

Årslistor

Antal arter som kryssaren sett i Sverige för aktuellt år. 

Best ever-årslistan

Lista över de kryssar som sett störst antal arter på ett år i Sverige. 

Familjelistan

Anger hur många fågelfamiljer kryssarna sett arter. För specificerade arter sker uppräkningen automatiskt, för icke-specificerade kryss måste användaren använda rättelsesiffra för att få rätt värde. 

Tomtlistan

Anger hur många arter kryssaren sett på eller från den egna tomten.

Ekolistan

Anger hur många arter kryssaren sätt under ekoskådning. Club300:s definition av ekokryss finns under “Kryssregler” i menyn  “Kryss” på hemsidan. 

Senaste kryssarna

Denna lista visar de senaste hundra kryssarna som fått kryss på sin Sverigelista. 

Nya kryss År (antal)

Dessa listor visar de snabbaste klättrarna i Sverigelistan. Kategorin anger hur många kryss användaren hade när aktuellt år startade. Hade man 399 kryss när året startade är man med i kategorin “350+” hela året, även om man skulle passera 400 redan i januari. 

Blockers

Visar de arter som är sedda av minst antal kryssare. 

Kryssfördelning

Visar hur många kryssare som sett varje art. Det går även att se vilka som har eller saknar arten genom att klicka på namnet eller antalet kryss. 

300:e/350:e/400:e/450:e art

Visar vilka arter som är kryssarens jubileumsarter. 

Kungsarter

Listar de arter som flest skådare sverigekryssat under aktuellt år. 

Kryss per landskap

Visar vilka landskap som flest Sverigekryss har erhållits i aktuellt år. 

Kryss per månad

Visar vilka månader som flest Sverigekryss erhållits aktuellt år. 

Tillbaka till kryssinstruktioner