Larm från BirdAlarm
2021-04-15 Vittrut - Søndre Skjælholmen
2021-04-15 Småfläckig sumphöna - Borhaug
2021-04-15 Ägretthäger - Borhaug
2021-04-15 Kohäger - Torup Holme
2021-04-15 Prärietrana - Holmen

Nya Zeeland   New Zealand

2018-11-05 - 2018-11-28

Författare: Stig Holmstedt & Göran Arstad

Uppladdare: Stig Holmstedt  

Språk: Svenska

Land: Nya Zeeland

PDF-fil: New Zealand


Kort beskrivning: