Larm från BirdAlarm
2021-04-15 Vittrut - Søndre Skjælholmen
2021-04-15 Småfläckig sumphöna - Borhaug
2021-04-15 Ägretthäger - Borhaug
2021-04-15 Kohäger - Torup Holme
2021-04-15 Prärietrana - Holmen

Nya Zeeland   New Zealand

2004-11-27 - 2004-12-21

Författare: Hans-Åke Gustafsson

Uppladdare: Hans-Åke Gustavsson  

Språk: Engelska

Land: Nya Zeeland

PDF-fil: New Zealand


Kort beskrivning: