Skapad: 2021-12-18 🕒 17:32:15

Vitgump i Hölö/Sörmland artbestämd via DNA

Den vitgumpade-/amurbuskskvätta som uppehöll sig i Hölö i Sörmland har DNA-bestämts med medel från Club300 till just en Saxicola maurus, dvs en vitgumpad buskskvätta! 

 

 

Club300 blev kontaktade av Johan Nylander som förtjänstfullt samlat in DNA i form av spillning på fågeln. C3 tog ett snabbt beslut för att kanske kunna få fram ett svar medan fågeln var på plats. Svaret dröjde och fågeln hann försvinna men nu har vi alltså fått en analys klar av Niclas Gyllenstand som visar att Hölö-fågeln är just en vitgumpad buskskvätta och ingenting annat.

För att vår DNA-kassa inte skall sina så får ni gärna Swisha en slant till vår nr: 123 590 65 81 eller via Bg 6521-6511, Märk inbetalningen "DNA" så hamnar pengarna på vårt DNA-konto.

Vidare har vi i C3 lyft frågan med BirdLife Sverige om hur vi skall göra med DNA-fåglar framöver. Vi håller på att arbeta fram en metod för hur vi skall arbeta vidare. Målet är att få fram en sådan plan redan till våren så vi mer systematiskt kan säga ja/nej till vad som kan analyseras och på vilka grunder och inte ta frågor på uppstuds som vi gjorde i det här fallet. Vi har all anledning att återkomma kring DNA-frågan. Grattis alla Hölö-kryssare! Den vitgumpade buskskvätta är säkrad tack vare Club300!

 

Resultatet från rapporten.

Resultatredovisning
Provet gick att analysera. Framtagna sekvenser av ND2 från spillningen har jämförts med sekvenser av Saxicola från Collinson och McGowan (Martin Collinson and McGowan, 2012). Sekvenserna bestod av 201 bp. Vid jämförelse med Saxicola maurus maurus fanns en skillnad vilket är ca 0,5% skillnad. Vid jämförelse med Saxicola stejnegeri fanns 14 skillnader vilket är ca 7% skillnad. Skillnaden på 0,5% ligger inom intervall för inomartsvariation för mitokondrie-DNA som vanligtvis är 0-2%.. Dessa data tyder på att spillningen kommer från arten Saxicola maurus. En kompletterande jämförelse med Saxicola rubicola visar på 4,5% skillnad.