Skapad: 2021-03-14 🕒 21:42:12

Rapport från årsmötet

Under gårdagen hölls föreningens årsmöte via den digitala plattformen Zoom. Mötet avhandlade gängse årsmötesformalia, men även motioner behandlades och spännande nyval till styrelsen gjordes!

En motion hade inkommit om att förändra reglerna för Ädellistan för att inkludera C-arter på listan, vilket årsmötet valde att klubba igenom. Bakgrunden var att det i december uppmärksammades att flera personer uppdaterat sina ädellistor med stripgås och mandarinand, något som inte reglerna tillät (endast arter i kategori A accepterades). Frågan var hur regeln hade framkommit och huruvida den var aktuell att bevara eller enbart en kvarleva från svunnen tid. Årsmötet valde att förnya regelverket och således välkomna allehanda C-arter, snart även svart svan? På årsmötet beslutades också att anta de nya stadgar som föreslogs under förra årsmötet - ordentlig förnyelse med tydligare skrivelser och bland annat möjlighet att välja in suppleanter.

I och med årsmötet lämnade Yvonne Blombäck styrelsen efter fyra år av eminent ordförandeskap, stort tack för dessa år! Många saker har hänt och förändrats i föreningen på en relativt kort tid. Till ny ordförande valdes Martin Alexandersson, Jönköping - därtill gjordes ett nyval i form av Simon Carrington som suppleant, varmt välkomna till styrelsen!