Skapad: 2021-02-01 🕒 13:29:01

Nytt på hemsidan

Under den senaste tiden har ett intensivt utvecklingsarbete pågått för att vässa hemsidan och inkludera många av de funktioner som efterfrågats sedan lanseringen för ett drygt år sedan. Det är både saker som inte kom med då, och önskemål som tillkommit från användare sedan dess. Såväl kryssavdelningen som andra delar av hemsidan har fått nya funktioner. Mycket är smått och syns inte så lätt, annat kommer ge ordentligt ökad användarvänlighet. 

Den första stora nyheten är att det nu går att se betalningsinformation som inloggad användare, både för medlemskap och BirdAlarm. Loggar du in och tittar på din profil så kommer du se var och när du ska betala, samt status på dina betalningar, om de är genomförda eller ej. 

I övrigt rör de stora nyheterna framförallt kryssavdelningen. 

  • En ny jämförelsefunktion introduceras, så du kan jämföra en användares lista med alla arter på aktuell lista. Vilka Sverigearter saknar toppskiktet på Sverigelistan? Eller vad har de bästa tomtkryssarna för besvärliga luckor där andra lyckats tomtkryssa? 
  • En ny krysstatus introduceras. Kryss kommer nu kunna vara obedömda, godkända eller underkända. Det gör att ett fynd som för närvarande inte är godkänt kan underkännas för att revideras senare. Tidigare var administratörerna tvungna att helt ta bort sådana kryss, vilket gjorde det besvärligt för användarna. 
  • Det kommer visas status på användarnas listor. Grön betyder att alla kryss är specificerade, gul att en del är det, och röd att inga är det. På så vis ser man vilka listor som är värda att jämföra. 
  • Importverktyg, så att användare kan importera större mängder kryss från exempelvis Artportalen, eBird eller IGoTerra. 
  • Automatgodkännande av arter. Trivialarter och arter som aldrig dyker upp i Sverige godkänns automatiskt. Förra året godkändes åtminstone några hundratusen kryss manuellt, vilket är tidsödande och tar fokus från de obsar som verkligen ska granskas. 
  • Administration av rättelsesiffror, administratörerna har fått utökade möjligheter att hantera användares rättelsesiffror. Det gör att felaktigheter som upptäcks av listintresserade kommer kunna justeras mycket fortare. 

Till sist, de nya utökade möjligheterna att jämföra och titta på listor gör att mycket konstigheter kommer att komma upp i dagen. Göktytor i januari och lappmesar i Halland. Detta är felaktigheter som ärvts från tidigare hemsida, men då har de varit nästan omöjliga att identifiera. Nu blir det mycket enklare, men det bygger på att vi hjälps åt. Kontakta listansvarig eller sekreterare om du hittar något lurigt, så försöker vi gemensamt höja kvaliteten på listorna. Totalt finns någonstans mellan fem och åtta miljoner kryss på hemsidan, det vore ju märkligt om inte ett och annat fel hade smugit sig in under åren.