Skapad: 2020-10-15 🕒 17:42:04

Nytt från TK

Idag kom BirdLife Sveriges taxonomikommitté med en ny rapport över förändringar av taxonomin på deras VP-lista – den lista som ligger till grund för Club300:s krysslistor. Inga arter som påträffats i Sverige splittades eller lumpades den här gången – så det blir varken några soffkryss eller back-steps på listorna.

Men – några underarter som är kandidater för att dyka i landet fick artstatus. Hetas är kanske amerikansk småspov (Numenius hudsonicus) framöver betraktas som en god art – en synnerligen het kandidat för Sverigelistan. Så kolla noga karaktärer på alla småspovar framöver!

Även berglärkan splittas – i tre arter. De underarter som förekommer på Balkanhalvön, i Grekland genom Turkiet och Mellanöstern, österut till Iran och Centralasien, samt i Atlasbergen får artstatus som orientberglärka (Eremophila penicillata).

En ny underart av svart rödstjärt – som står nära phoenicuroides – har beskrivits. Den nya underarten får namnet murinus – ”sajanrödstjärt”. Den förekommer från Altaj, Tuva, norra Kina och västra Mongoliet.

Några arter på Sverigelistan flyttas också till nya släkten, det gäller:

 • Dvärgsumphöna (Zapornia pusilla)
 • Mindre sumphöna (Zapornia parva)
 • Mellanspett (Dendrocoptes medius)
 • Mindre hackspett (Dryobates minor)
 • Starrsångare (Helopsaltes certhiola)
 • Höksångare (Curruca nisoria)
 • Ärtsångare (Curruca curruca)
 • Ökensångare (Curruca nana)
 • Sammetshätta (Curruca melanocephala)
 • Rostsångare (Curruca iberiae)
 • Moltonisångare (Curruca subalpina)
 • Rödstrupig sångare (Curruca cantillans)
 • Törnsångare (Curruca communis)
 • Provencesångare (Curruca undata)

Notera att rostsångare även får nytt artepitet, iberiae isf. inornata, då inornata visat sig vara en synonym till subalpina (moltonisångare).

En nyhet är också att en officiell lista över svenska namn på underarter publiceras, för att få ett gemensamt språkbruk för dessa. Hela rapporten finns på BirdLife Sveriges webbplats. Där finns även en Sverige-lista i Excelformat.

Birdlife Sveriges Taxonomikommitté