Skapad: 2024-02-13 🕒 18:43:02

Ny rapport från TK

​Två nya splittar, av hedpiplärka och kråka, får inverkan på våra listor. Läs mer om vilka fynd som är godkända och vad du behöver göra för att de ska synas i dina listor. 

Amerikansk Piplärka, Foto: Richard Ek

BirdLife Sveriges taxonomikommitté har kommit ut med information som gör gällande att kråka splittas till två arter: gråkråka (Co.cornix) och svartkråka (Co.corone).
Dessutom splittas arten hedpiplärka till två arter och båda byter namn till: amerikansk piplärka (An.rubescens) och stenpiplärka (An.japonicus). Raritetskommitén har gått igenom fynden, och följande sex individer är godkända till art:

Stenpiplärka:
------------------
1996-12-29 -- 1997-01-14 Kagabäcksviken, Träslövsläge. Halland.
2010-12-19 -- 2010-12-20 Vikens hamn. Skåne
2016-10-16 Lerhamn. Skåne


Amerikansk piplärka:
-----------------------------
2005-12-03 -- 2005-12-06 Hölick. Hälsingland
2008-11-22 -- 2009-01-23 Årnäsuddens naturreservat. Halland
2021-05-10 -- 2021-05-13 Låddholmsviken, Vallda Sandö. Halland

Det som vi på Club300:s kryssavdelning har gjort i frågan är att vi bytt namn på kråka till gråkråka och således är det namnet som syns för er som haft kråka tidigare på era krysslistor.
Vi har även lagt till arten svartkråka i artlistan, så det går att uppdatera med den arten.

Har du sedan tidigare haft svartkråka på någon annan lista kan fallet vara så att du redan har svartkråka. Det är dock inte säkert att den syns i din totalsumma, även om den syns på din specificerade lista. Vi arbetar med att ordna till det, förhoppningsvis sker det under morgondagen. Har du svartkråka som är ospecificerad till datum och lokal, så gå som sagt gärna in och uppdatera med detta.

Samma övning med hedpiplärka, där vi bytt namn till amerikansk piplärka och således är det namnet som syns för er som haft hedpiplärka tidigare på era krysslistor.
Vi har även lagt till arten stenpiplärka i artlistan, så det går att uppdatera med den arten.
Slutligen har vi också gjort en genomgång av samtliga uppdateringar i kryssdatabasen mot dagens fyndbild och underkänt samtliga amerikanska piplärkor som rör fynden av stenpiplärka eller som
saknar korrekt observationsdatum och lokal.

Så vårt råd till alla medlemmar är att logga in och uppdatera er/era observation/-er med korrekt datum och lokal.

Varför gör vi detta då? Jo, för att vi vill få en så god datakvalité som möjligt på kryssektionen och då är detta ett led i att förbättra data på listorna, vilket också efterlysts av flera medlemmar.