Skapad: 2022-10-25 🕒 15:06:52

Mongol blev kamtjatka och tibet!

I dagarna kom såväl Tk som Rk ut med information som gör gällande att mongolpipare splittas till två arter. Kamtjatkapipare (Ch.mongulus) och Tibetpipare (Ch. Atrifrons).

Foto: Martin Alexandersson

I Rk:s genomgång av de svenska fynden, så fördelar sig dessa enligt denna fördelning:

Kamtjatkapipare (5 fynd/5 individer)
------------------------
1988-06-29 - 1988-06-30: Roxen, Östergötland.
1993-08-05 - 1993-08-13: Stora Ören, Öland.
1996-07-10 - 1996-07-14: Hornborgarsjön, Västergötland.
2000-06-17 - 2000-06-19: Abbekås, Skåne.
2007-08-04 - 2007-08-05: Böste strandängar, Skåne.


Tibetpipare (4 fynd/3 individer)
--------------------------------
1996-07-12: Hötjärn, Västmanland.
1996-07-14 - 1996-07-15: Ölmeviken, Värmland. (Detta fynd bedöms vara samma individ som Hötjärn.)
2009-06-27 - 2009-06-29: Beijershamn, Öland. (Det står fel årtal i VF, där det står 2013).
2020-07-01 - 2020-07-03: Stavstensudden, Skåne.

Det som vi på Club300:s kryssavdelning har gjort i frågan är att vi bytt namn på mongolpipare till kamtjatkapipare och således är det namnet som syns för er som haft mongolpipare tidigare på era krysslistor.

Vi har även lagt till arten tibetpipare i artlistan, så det går att uppdatera med den arten.

Slutligen har vi också gjort en genomgång av samtliga uppdateringar i kryssdatabasen och underkänt samtliga kamtjatkapipare som rör fynden av tibetpipare. Här behöver du själv som medlem logga in i kryssektionen och uppdatera dina observationer av arten.

Det som ligger i vår nästa fas och som kommer utföras om ett par veckor, är att se över alla kamtjatkapipare fynd som ligger i kryssdatabasen utan korrekt obsdatum eller lokal. De som inte matchar fyndbilden kommer underkännas, så vårt råd till alla medlemmar är att logga in och uppdatera sin/sina observation/-er med korrekt datum och lokal.

Varför gör vi detta då? Jo, för att vi vill få en så god datakvalité som möjligt på kryssektionen och då är detta ett led i att förbättra data på listorna, vilket också efterlysts av flera medlemmar.