Skapad: 2020-01-03 🕒 18:20:46

Tips för kryssare

Det är riktigt kul att se att så många dragit igång med sina årslistor på nya hemsidan. Det finns en del småfel på sidan och som ni behöver ha i beaktande för att listorna ska bli rätt. 

 

- Artnamn som är delar av andra arter syns inte i listan. Ett exempel är kråka. Vill ni årskryssa kråka, så skriva "Kråka" i artfönstret och klicka utanför rullistan som kommer upp. Då ska det bara stå kvar kråka i fönstret och ni kan fortsätta till nästa fält. Detsamma gäller en del andra arter, mer om detta finns på hjälpsidan

- Gråkråka är inte detsamma som kråka. En del som drabbas av ovanstående fel när det gäller just kråka försöker åtgärda det genom att lägga till gråkråka istället. Det är dock inte en art på TK-listan som används för svenska obsar, utan en IOC-art som hamnar på de internationella listorna. 

- D- och E-arter, ni som kryssare är fortfarande ansvariga för att kryssa arter som man får kryssa på respektive lista. Med större valfrihet kommer mer ansvar, heter det ju så vackert. Så lägg inte in mandarinänder och svarta svanar på årslistan. Läs mer i kryssreglerna om ni är osäkra. 

- Tamduva = klippduva. För att årskryssa denna duva, så är arten ni ska välja klippduva. Hanteringen av denna C-art finns det ju egentligen inget riktigt bra sätt att hantera. Vi kallar det inte för tamfasan eller förvildad kanadagås, så varför kallar vi klippduva för tamduva? Innan C3 kommit helt underfund om hur vi ska namnge denna duva, så kommer den heta klippduva i listan. 

Det var allt för nu, har ni frågor, så kontakta oss antingen via mailadresserna i kontaktlistan, eller via fåra Facebookkanaler, sida och grupp. 

Kryssa lugnt!