Skapad: 2022-04-01 🕒 07:39:16

Korsnäbbarna splittas!

APRIL APRIL!

Det står nu klart att de europeiska mindre korsnäbbstyperna ska splittras till 19 fullgoda arter av TK. Detta innebär att alla gamla fynd av mindre korsnäbb underkänns och samtliga skådare får göra backstep i C3:s listor. I framtiden kräver RK bra inspelningar för att godkänna fynden. Tyvärr gäller detta även större korsnäbb som splittas i två arter.

 

C3 har intervjuat Teet Sirotkin som känner sig rätt övertygad om att han är den enda som kommer att fylla hela påsen med de korsnäbbsarter som förekommer i Sverige. "Jag har dessutom redan börjat fila på att anordna korsnäbbsexkursioner för toppkryssarna.” säger Sirotkin, “Flera har fått förhandsinfo från TK och hela våren är redan uppbokad.”

När det gäller trovärdigheten och för att minimera risken för string, fortsätter Sirotkin "För att det inte ska råda några tvivel, så kommer mina klienter behöva logga in med Bank-ID innan exkursionen påbörjas. Dessutom måste en obligatorisk heldags online-examination genomföras efter kursen för att visa att man besitter den nödvändiga korsnäbbskunskapen för att få kryssa". 

Dan Zetterström är igång med en ny bok “Korsnäbbarnas tid”. Den kommer bestå uteslutande av sonogram. Han säger att det kommer bli “utmanande”, då varje liten modulering måste återges med oerhörd precision. Hans Larsson, som håller på med boken “Tid för korsnäbbar”, låter hälsa att “det viktiga är att återge det korrekta allmänintrycket, inte varenda överton”. Bägge har numera gått över till att endast måla sonogram.

Alla är dock inte lika lyriska. Korsnäbbskännaren Jonas Grahn låter meddela att alla andra har fel och att han håller på med en egen taxonomi. Hans rapport beräknas publiceras 2040, eller strax därefter. ”Det är mycket att gå igenom” säger Grahn, som dock är övertygad om att de stora auktoriteterna kommer att följa hans forskning när den väl är klar. 

Enligt säkra källor lär Raul Vicente vara på gång med ett liknande system för grönsiskor. 

“Club300 kommer att rensa krysslistorna med start om en månad, i början av maj. Innan dess går det inte att kryssa några korsnäbbar förutom bändelkorsnäbb, på någon lista” meddelar Club300 genom sekreterare Jens Stålberg som dock tillägger: “Glöm dock inte att det är viktigt att kunna utesluta den amerikanska formen av bändelkorsnäbb. Vid en senare potentiell splitt måste man kunna verifiera huruvida det var Two-barred eller White-winged man sett.”