Skapad: 2020-01-23 🕒 10:47:22

Kallelse till årsmöte för Club300, 14 mars 2020

Nu är det dags igen för Club300s årsmöte! Boka in den 14 mars i din kalender och en tur till Jönköping, för årsmötet och andra trevliga aktiviteter. Bland annat kommer du att kunna prova och beställa kläder från Club300:s nya kollektion som vi har tagit fram i samarbete med Pinewood.

 

Plats: Jönköping,  City Hotell
Västra Storgatan 25A, tel: 036 71 92 80

Tid: 13.00

Dagordning

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

 2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

 3. Styrelsens verksamhetsberättelse

 4. Revisionsberättelse

 5. Frågan om ansvarighet för föregående års förvaltning

 6. Val av ordförande

 7. Val av ledamöter för styrelsens övriga poster

 8. Val av en revisor och en revisorsuppleant

 9. Val av valberedning

 10. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

 11. Stadgeändring

 12. Övriga ärenden

 

Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga efter styrelsens arbetshelg, som är i slutet av februari. 

Föranmälan till årsmötet är inte nödvändigt. Efter årsmötet går vi ut och äter en bit mat. 

 

Väl mött,

Styrelsen