Skapad: 2020-07-24 🕒 17:04:59

Hur går det med gensekvenseringen av azurmes?

Vi har lovat uppdatera om läget med gensekvenseringen av azurmes. Hur ser hybridiseringen ut mellan den och blåmes? Det är ju en fråga som många av Club300-medlemmarna vill veta svaret på, och som ni också bidragit med medel till. Ordförande har varit i kontakt med Martin Irestedt för att höra om läget.

Martin svarar så här:

Arbetet pågår, men inget i världen har kunnat undgå Corona-pandemin – inte forskningen heller. Det innebär att inga prover kunnat tas från London eller Moskva enligt de planer som fanns. Jag och mina forskarkollegor gör vad som kan göras, men vi får ge oss till tåls lite till.

Vårens inbokade resa till Moskva för att välja ut lämpliga individer att sekvensera, frös inne och det är osäkert på om den går att genomföra i höst eller ej.

Trots allt finns det finns hopp om att kunna få in nödvändiga prover från London och Moskva i början av hösten, båda institutionerna har gett ett ok för att prover tas från hybrider. Och referensgenom finns nu sekvenserade för ett antal azurmesar och blåmesar.

I samband med ett annat projekt har också verktyg utvecklats för att kvantifiera graden av hybridisering som kan återanvändas i detta projekt. Med andra ord hoppas Martin att projektet kan ta fart på nytt efter sommaren och att det inte ska ta allt för lång tid innan vi kan få lite resultat när väl proverna är på plats.

Styrelsen i Club300 håller tummarna för att Martin och övriga forskarkollegor lyckas få fram intressanta fakta som kan bringa klarhet i de fynd av azurmesar/surmesar som setts i Sverige.