Skapad: 2022-03-16 🕒 15:25:48

Handlingar till årsmötet 2022

På lördag, den 19/3, håller föreningen årsmöte enligt tidigare inbjudan. Här följer handlingarna för årsmötet. 

De som anmält sig får information om hur man ansluter sig till mötet via e-post. 

Dagordning

Årsredovisning

Valberedningens förslag

Motion gällande Ekokryss, samt styrelsens förslag till beslut