Skapad: 2021-01-31 🕒 16:39:01

Dags för årsmöte!

Det är dags för årsmöte i föreningen som i år likt förra året kommer ske digitalt på grund av rådande pandemi. Årsmötet äger rum klockan 11 den 13 mars 2021. Precis som förra året gäller ett anmälningsförfarande för att dimensionera mötet på bästa sätt och förenkla distributionen av möteslänk till de medlemmar som ämnar delta. Anmälan sker senast fredag 5 mars.Kallelse till digitalt årsmöte för Club300, Klockan 11:00, 13 mars 2021

 1. Teknisk kontroll för Zoom-mötet, dvs att alla hör och förstår funktioner i mötet
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
 3. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Frågan om ansvarighet för föregående års förvaltning
 7. Val av ordförande
 8. Val av ledamöter för styrelsens övriga poster
 9. Val av en revisor och en revisorsuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av föreningsavgifter för nästkommande år (2022)
  1. årsavgift
  2. abonnemang för BirdAlarm
 12. Stadgerevision beslut
 13. Övriga ärenden
  1. “Motion” ang årskryss

  

Väl mött,
Styrelsen


Länk till årsmötet kommer att skickas ut separat till samtliga anmälda deltagare, med information om hur du ansluter till mötet. För att ge alla en möjlighet att kontrollera tekniken på årsmötesdagen, kommer mötesadministratörer vara tillgängliga från 10.30.

Anmälan till årsmötet hittas nedan, om det inte fungerar klicka här för att komma till formuläret.