Skapad: 2023-06-22 🕒 07:59:13

Biätare i Trelleborg

Som många redan känner till via larm och andra kanaler så görs häckningsförsök av biätare i Maglarps Sandtag utanför Trelleborg. Det är av yttersta vikt att SAMTLIGA följer de instruktioner som Skånes Ornitologiska Förening nu kommit med gällande parkering och beteende på plats. 

Efter förra årets lyckade häckning några mil österut längs den Skånska sydkusten görs nu återigen häckningsförsök av biätare i Skåne. Denna gång strax nordväst om Trelleborg. 

 

Skof har sammanställt detaljerad information som givetvis är något vi i C3 ska vara föredömen och följa. Om du är på plats och larma fåglarna, lägg gärna till den viktigaste infon i ditt larm, eller hänvisa till denna artikel eller Skofs hemsida. 

Här finner du informationen från Skof: https://skof.se/sa-har-bor-ni-parkera-och-observera-biatarna-i-maglarp/

Tack på förhand och kryssa lugnt.