Larm från BirdAlarm
2021-10-26 Tallbit - Torp
2021-10-26 Brednäbbad simsnäppa - Kalsodden
2021-10-26 Större korsnäbb - Gentofte Hotel
2021-10-26 Skärsnäppa - Vänersborgs Kyrka
2021-10-26 Kungsfågelsångare - Marka

Skapad: 2021-04-27 🕒 13:32:00

Att kryssa eller att inte kryssa

Efter de senaste dagarnas obsar av den svartbrynade albatrossen i Öresund ber Club300 om att få uppmärksamma hugade krysspekulanter på regel 2.4 i kryssreglerna, som säger följande:

"Endast arter observerade på svenskt territorium får räknas. Observatörens placering är ovidkommande."

Under delar av söndagen och åtminstone största delen av måndagen befann sig albatrossen på danskt territorialvatten, och går då inte att kryssa på de svenska listor du för hos Club300.

Här är en karta som visar gränsen (streckad lila linje). Stod du exempelvis på Lernacken och hade albatrossen mot Saltholm var du tvungen att se fågeln på mindre än halva avståndet till Saltholm för att den ska vara kryssbar. Om du däremot såg den med Barsebäcksverket i bakgrunden så var den garanterat på svenskt vatten. Utanför Ön på Limhamn är det bara 3,67 km till danskt territorium i riktning mot Saltholm.

Club300 kommer godkänna de kryss som läggs in, men tänk efter en gång till så att du verkligen såg fågeln i Sverige.