Skapad: 2021-04-01 🕒 07:07:24

Club300 och BirdLife Sverige går skilda vägar

EDIT: APRIL APRIL! Vår nyvalde ordförande har redan kommit med en massa trevliga idéer, dock av typen verklighetsförankrade... Vi fortsätter lita på BirdLife Sverige och börringevråksförespråkarna får fortsätta kämpa i uppförsbacke.

Club300 och BirdLife Sverige går skilda vägar

Det har diskuterats i många år, men på senaste styrelsemötet lade Club300:s nyvalde ordförande Martin Alexandersson fram förslaget att C3 ska inrätta egna raritets- och taxonomikommitéer. Övriga styrelsen tyckte detta var ett bra förslag och det beslutades i enlighet med ordförandes förslag.

Club300 har som mål att innan april är över ha värvat ledamöter som är kompetenta nog för uppdraget. För att kunna ta över ledamöter från BirdLife Sveriges kommittéer beslutades även att årets insamlade fågelskyddspengar går oavkortat till detta ändamål, som sign-on bonus för de aktuella personerna.

Innan de nya grupperna är på plats är det styrelsen som driver arbetet och redan på första mötet fattades två beslut, ett taxonomiskt och ett raritetsmässigt.
Börringevråk skiljs från ormvråk och blir därmed kryssbar. För att underlätta artbestmningen kommer alla medlemmar få ett kort att ta med i fält enligt bifogad bild. Ljusare än så - börringevråk, annars ormvråk. Kortet kommer även att kunna köpas i Club300:s webshop, priset blir 20 kronor för medlemmar och 295 kronor för övriga.

Även ett raritetsbeslut är fattat, att samtliga rödsångare (rödstrupiga sångare, rostsångare och moltonisångare) återigen sänks, för att omgranskas. Det har framkommit tvivel gällande de DNA-analyser som gjorts. En källa som vill vara anonym berättar att "Det kan ha förekommit mutor och annat elände, det sprangs i korridorerna och kom kuvert med bajs från Mallorca". Tills det är helt uträtt väljer Club300 att stryka alla dessa kryss.

När det gäller val av personer till kommittéerna säger den nyvalde ordföranden: "Jag tror att vi kan få till riktigt bra laguppställningar i våra kommittéer, det blir en bra mix av gammalt och ungt, av träigt och offensivt, och kunnigt och gissande." Förslaget att Club300:s ordförande ska få vetorätt i båda kommittéerna bordlades, men förväntas bekräftas på kvällens extrainsatta styrelsemöte, där den andra punkten på agendan är att eventuellt flytta halsbandsparakit till kategori C.