Skapad: 2023-03-06 🕒 07:56:30

Anmälan till årsmöte 2023

Som tidigare kommunicerats kommer årsmötet att hållas lördagen den 18/3 klockan 13.30. Mötet är digitalt och anmälan är obligatorisk. Här finner du anmälningslänken. 

https://forms.gle/7tZRFgBkUbdfa9H49

Anledningen till att anmälan är obligatorisk är för att vi ska kunna dimensionera den tekniska lösning som väljs för att alla ska kunna ansluta till mötet. 

Senaste anmälningsdag är tisdagen den 14/3. Efter detta kommer information om hur man ansluter att skickas till den mailadress du angivit när du anmält dig. Kompletta årsmöteshandlingar kommer finnas på hemsidan när information om hur man ansluter till mötet skickas ut.  

Vi har återigen valt att använda oss av digitalt årsmöte av primärt två anledningar. Dels för att minska föreningens kostnader, dels för att vi är en geografiskt spridd förening och för att ge alla medlemmar samma demokratiska möjlighet att deltaga på årsmötet ser vi ett digitalt möte som fördelaktigt. 

Efter årsmötesförhandlingarna och en kortare paus kommer Martin Irestedt att berätta mer om, och  svara på frågor kring, den spännande studie om azurmesar och hybridisering som genomförts och publicerades i Roadrunner nr 3-4 2022. 

Varmt välkomna önskar Styrelsen i Club300