Gränsdragningar - Västra Palearktis

Gränsdragning

Gränsen följer kartan i BWP.
I väster tas följande atlantiska öar med; Jan Mayen, Island, Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, Kap Verdeöarna, Banc d'Arguin (men ej fastlandet innanför i Mauretanien).
Sydgränsen går tvärs över Afrika längs 21:a breddgraden, från Cap Blanc i Västsahara till Egyptens sydgräns ut i Röda havet, plus att den även tar med Tibestimassivet i Tchad ner till 19:e breddgraden, men inte Aïr i Niger och Ennedi i Tchad.
Sedan fortsätter gränsen från Akabavikens mynning tvärs över Arabiska halvön (29:e breddgraden) och följer sydgränsen av Kuwait. I öster går gränsen längs Iranska gränsen.
Iran ingår ej i VP medan följande stater gör det;
Kuwait, Irak, Syrien, Turkiet, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan.
Gränsen följer därefter Uralfloden norrut, så västligaste delen av Kazachstan ingår, liksom Ryssland väster om vattendelaren i Uralbergen. I norr ingår Svalbard, Frans Josefs land och Novaja Zemlja.

Arter som räknas

Club300 följer samma regler som danska Netfugl.dk, dvs. British Ornithologists' Union Records Committee's (BOURC). I de fall BOURC inte tagit ställning följs Association of European Rarities Committees (AERC). Se vidare Netfugl.dk.

Erling Jirle, Lund, november 2001, uppdaterad januari 2013.