Larm från BirdAlarm
2020-04-07 Brandkronad kungsfågel - Mortenstrup
2020-04-07 Gulhämpling - Hovedskov
2020-04-07 Brandkronad kungsfågel - Hejede Overdrev
2020-04-07 Brandkronad kungsfågel - Änggården
2020-04-07 Röd glada - Nyanlagda dammen

Mikael Wikström

b
C300 Medlemsnummer 12168
Postort: Sävar
Hemsida:
Beskrivning: