Larm från BirdAlarm
2020-06-06 Busksångare - Mellanborg
2020-06-06 Rosenstare - Tontoft Nakke
2020-06-06 Forsärla - Kila
2020-06-06 Smalnäbbad simsnäppa - Kistinge
2020-06-06 Skedstork - Södra Häljaröd

Jesper Norrby   - Årslistan 2007

Totalt antal arter: 3
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
3 Natthäger Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax Uppland Svannäs, Hjälstaviken Ja 2007-06-17
2 Cettisångare Cetti's Warbler Cettia cetti Sörmland Älviken, Nynäshamn Ja 2007-06-10
1 Vitögd dykand Ferruginous Duck Aythya nyroca Uppland Nyländadammen, Harg Ja 2007-04-09