Larm från BirdAlarm
2020-02-27 Härfågel - Skovlund
2020-02-27 Fjällgås - Österhammar
2020-02-27 Vattenrall - Jægersborg
2020-02-27 Fjällgås - Åbyhammar
2020-02-27 Rödhalsad gås - Månstorp

Jan Hillgård   - Årslistan 2005

Totalt antal arter: 4
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
4 Dvärgspov Little Curlew Numenius minutus Öland Gräsgårds kyrka Ja 2005-09-23
3 Styltsnäppa Stilt Sandpiper Calidris himantopus Öland Beijershamn Ja 2005-07-05
2 Rödvingad vadarsvala Collared Pratincole Glareola pratincola Sörmland Ågestasjön Ja 2005-05-30
1 Kejsarörn Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca Halland Lis Mosse Ja 2005-01-06