Larm från BirdAlarm
2020-06-01 Sydnäktergal - Hillestad Høye
2020-05-31 Vaktel - Gurrehus
2020-05-31 Busksångare - Sjösvedjan
2020-05-31 Kornknarr - Vokstrup
2020-05-31 Busksångare - Sjösvedjan

Martin Resare   - Årslistan 2020

Totalt antal arter: 271
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
271 Svarthalsad dopping Black-necked Grebe Podiceps nigricollis Östergötland Norra dammarna, Gärstadverken Ja 2020-05-29
270 Flodsångare River Warbler Locustella fluviatilis Östergötland Sjöliden, Roxen Ja 2020-05-29
269 Sommargylling Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus Södermanland Källvik Ja 2020-05-28
268 Myrsnäppa Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus Södermanland Tullgarn Ja 2020-05-28
267 Törnskata Red-backed Shrike Lanius collurio Södermanland Källvik Ja 2020-05-28
266 Svartnäbbad islom Common Loon Gavia immer Värmland Hammarö Ja 2020-05-25
265 Bivråk European Honey Buzzard Pernis apivorus Södermanland Västra rekarne, Eskilstuna Ja 2020-05-25
264 Busksångare Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum Värmland Kvismaren Ja 2020-05-25
263 Aftonfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus Värmland Sjön björken Ja 2020-05-24
262 Pungmes Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus Uppland Garnsviken, Sigtuna Ja 2020-05-23
261 Kärrsångare Marsh Warbler Acrocephalus palustris Södermanland Brandholmen, Nyköping Ja 2020-05-22
260 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus Södermanland Brandholmen, Nyköping Ja 2020-05-22
259 Grå flugsnappare Spotted Flycatcher Muscicapa striata Södermanland Linudden, Nyköping Ja 2020-05-22
258 Ortolansparv Ortolan Bunting Emberiza hortulana Västmanland Klavabacken, Västerås Ja 2020-05-21
257 Smalnäbbad simsnäppa Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Södermanland Bottnen, Balingsta Ja 2020-05-20
256 Mindre sumphöna Little Crake Porzana parva Uppland Svartsjömaden Ja 2020-05-19
255 Fjällpipare Eurasian Dotterel Charadrius morinellus Södermanland Skavsta Ja 2020-05-18
254 Trastsångare Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus Närke Segersjö dammar Ja 2020-05-18
253 Härmsångare Icterine Warbler Hippolais icterina Närke Kvismaren Ja 2020-05-18
252 Gräshoppsångare Common Grasshopper Warbler Locustella naevia Uppland Ulva kvarn Ja 2020-05-17
251 Dubbelbeckasin Great Snipe Gallinago media Uppland Angarnsjöängen Ja 2020-05-15
250 Kornknarr Corn Crake Crex crex Södermanland Bornsjön Ja 2020-05-12
249 Svarttärna Black Tern Chlidonias niger Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-11
248 Tornseglare Common Swift Apus apus Södermanland Skårbydammen Ja 2020-05-11
247 Småfläckig sumphöna Spotted Crake Porzana porzana Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-11
246 Sibirisk knölsvärta Siberian Scoter Melanitta stejnegeri Västerbotten Bådahällan Ja 2020-05-08
245 Järpe Hazel Grouse Tetrastes bonasia Västerbotten Bådahällan Ja 2020-05-08
244 Dammsnäppa Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis Västerbotten Lillskärsudden, Sörmjöle Ja 2020-05-08
243 Gök Common Cuckoo Cuculus canorus Öland Kvinnsgröta Ja 2020-05-06
242 Blåhake Bluethroat Luscinia svecica Öland ÖSU Ja 2020-05-06
241 Mindre flugsnappare Red-breasted Flycatcher Ficedula parva Öland ÖSU Ja 2020-05-06
240 Brun glada Black Kite Milvus migrans Öland ÖSU Ja 2020-05-05
239 Citronärla Citrine Wagtail Motacilla citreola Öland Beijershamn Ja 2020-05-05
238 Törnsångare Common Whitethroat Sylvia communis Öland Södra lunden Ja 2020-05-04
237 Nattskärra European Nightjar Caprimulgus europaeus Öland ÖSU Ja 2020-05-03
236 Rörsångare Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Öland Fågelsjön Ja 2020-05-03
235 Skedstork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia Öland Beijershamn Ja 2020-05-03
234 Halsbandsflugsnappare Collared Flycatcher Ficedula albicollis Öland Beijershamn Ja 2020-05-03
233 Trädgårdssångare Garden Warbler Sylvia borin Öland Beijershamn Ja 2020-05-03
232 Ängshök Montagu's Harrier Circus pygargus Öland Tvärvägen Ja 2020-05-03
231 Näktergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia Öland ÖSU Ja 2020-05-03
230 Roskarl Ruddy Turnstone Arenaria interpres Öland ÖSU Ja 2020-05-03
229 Stäpphök Pallid Harrier Circus macrourus Öland Sibyllas Ja 2020-05-02
228 Grönsångare Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix Småland Emån rastplats, E22 Ja 2020-05-02
227 Tjockfot Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus Småland Döderhults kyrka Ja 2020-05-02
226 Svartsnäppa Spotted Redshank Tringa erythropus Öland Beijershamn Ja 2020-05-02
225 Grönbena Wood Sandpiper Tringa glareola Öland Beijershamn Ja 2020-05-02
224 Mosnäppa Temminck's Stint Calidris temminckii Öland Beijershamn Ja 2020-05-02
223 Korttålärka Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla Södermanland Utö Ja 2020-05-01
222 Wilsonbeckasin Wilson's Snipe Gallinago delicata Uppland Knypplanvägen, Skyttorp Ja 2020-04-28
221 Vassångare Savi's Warbler Locustella luscinioides Uppland Hjälstaviken Ja 2020-04-27
220 Dvärgmås Little Gull Hydrocoloeus minutus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-04-27
219 Sävsångare Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-04-27
218 Kustsnäppa Red Knot Calidris canutus Öland ÖSU Ja 2020-04-24
217 Småspov Whimbrel Numenius phaeopus Öland Sebybadet Ja 2020-04-23
216 Svartvit flugsnappare European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Öland Ottenby Ja 2020-04-23
215 Lärkfalk Eurasian Hobby Falco subbuteo Öland Görans dämme Ja 2020-04-23
214 Backsvala Sand Martin Riparia riparia Öland Grönhögen Ja 2020-04-23
213 Buskskvätta Whinchat Saxicola rubetra Öland Södra lunden Ja 2020-04-23
212 Rödspov Black-tailed Godwit Limosa limosa Öland Triberga mosse Ja 2020-04-23
211 Göktyta Eurasian Wryneck Jynx torquilla Öland Enetri Ja 2020-04-22
210 Drillsnäppa Common Sandpiper Actitis hypoleucos Öland Ventlinge Ja 2020-04-22
209 Ärtsångare Lesser Whitethroat Sylvia curruca Öland Ottenby Ja 2020-04-22
208 Svarthätta Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla Öland Grönhögen Ja 2020-04-22
207 Gluttsnäppa Common Greenshank Tringa nebularia Öland Ottenby Ja 2020-04-22
206 Silvertärna Arctic Tern Sterna paradisaea Öland Ottenby Ja 2020-04-22
205 Lövsångare Willow Warbler Phylloscopus trochilus Öland Ottenby Ja 2020-04-22
204 Trädpiplärka Tree Pipit Anthus trivialis Öland Norra lunden Ja 2020-04-22
203 Rödstjärt Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Öland Grönhögen Ja 2020-04-22
202 Kentsk tärna Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis Öland Ottenby Ja 2020-04-22
201 Svarthuvad mås Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus Östergötland Herrebro våtmark Ja 2020-04-21
200 Småtärna Little Tern Sternula albifrons Öland Beijershamn Ja 2020-04-21
199 Kärrsnäppa Dunlin Calidris alpina Öland Beijershamn Ja 2020-04-21
198 Brushane Ruff Calidris pugnax Uppland Ströms mad Ja 2020-04-20
197 Hussvala Common House Martin Delichon urbicum Östergötland Stora Aska Ja 2020-04-19
196 Ladusvala Barn Swallow Hirundo rustica Östergötland Rosenkällasjön Ja 2020-04-19
195 Ringtrast Ring Ouzel Turdus torquatus Östergötland Stora Aska Ja 2020-04-19
194 Fisktärna Common Tern Sterna hirundo Södermanland Torö Ja 2020-04-15
193 Stenskvätta Northern Wheatear Oenanthe oenanthe Uppland Angarnssjöängen Ja 2020-04-10
192 Dvärgbeckasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus Uppland Säby strandäng Ja 2020-04-09
191 Amerikansk kricka Green-winged Teal Anas carolinensis Västmanland Gnien Ja 2020-04-08
190 Skräntärna Caspian Tern Hydroprogne caspia Södermanland Tullgarn Ja 2020-04-07
189 Morkulla Eurasian Woodcock Scolopax rusticola Södermanland Bornsjön Ja 2020-04-06
188 Fiskgjuse Western Osprey Pandion haliaetus Östergötland Tåkern Ja 2020-04-03
187 Kustlabb Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus Halland Skummeslövstrand Ja 2020-04-02
186 Brun kärrhök Western Marsh Harrier Circus aeruginosus Skåne Barsebäcks mosse Ja 2020-04-01
185 Vitögd dykand Ferruginous Duck Aythya nyroca Skåne Albäcksskogen Ja 2020-04-01
184 Årta Garganey Spatula querquedula Halland Trönninge ängar Ja 2020-04-01
183 Stenfalk Merlin Falco columbarius Skåne Barsebäckshamn Ja 2020-04-01
182 Mindre strandpipare Little Ringed Plover Charadrius dubius Skåne Björkelundadammen Ja 2020-04-01
181 Skogssnäppa Green Sandpiper Tringa ochropus Halland Klarningen Ja 2020-03-31
180 Sandlöpare Sanderling Calidris alba Halland Galtabäck Ja 2020-03-31
179 Silltrut Lesser Black-backed Gull Larus fuscus Halland Galtabeck Ja 2020-03-31
178 Hämpling Common Linnet Linaria cannabina Halland Munkagårds våtmark Ja 2020-03-31
177 Brandkronad kungsfågel Common Firecrest Regulus ignicapilla Skåne Skryllegården Ja 2020-03-30
176 Järnsparv Dunnock Prunella modularis Skåne Albäcksskogen Ja 2020-03-30
175 Myrspov Bar-tailed Godwit Limosa lapponica Skåne Sandön och Vegeåns mynning Ja 2020-03-30
174 Skärfläcka Pied Avocet Recurvirostra avosetta Skåne Lomma södra Ja 2020-03-30
173 Orre Black Grouse Lyrurus tetrix Södermanland Lilla Mossbro Ja 2020-03-29
172 Gransångare Common Chiffchaff Phylloscopus collybita Halland Trönninge ängar Ja 2020-03-29
171 Fjällgås Lesser White-fronted Goose Anser erythropus Östergötland Sättunaviken Ja 2020-03-29
170 Jorduggla Short-eared Owl Asio flammeus Skåne Ornakärr Ja 2020-03-29
169 Sävsparv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Södermanland Ågesta Ja 2020-03-27
168 Enkelbeckasin Common Snipe Gallinago gallinago Västmanland Strömsholm Ja 2020-03-24
167 Vitnäbbad islom Yellow-billed Loon Gavia adamsii Södermanland Örudden Ja 2020-03-22
166 Större strandpipare Common Ringed Plover Charadrius hiaticula Södermanland Örudden Ja 2020-03-22
165 Trädlärka Woodlark Lullula arborea Södermanland Tullinge, Botkyrka Ja 2020-03-20
164 Tjäder Western Capercaillie Tetrao urogallus Västmanland Nora Ja 2020-03-13
163 Mindre sångsvan Tundra Swan Cygnus columbianus Södermanland Vängsö Ja 2020-03-10
162 Trana Common Crane Grus grus Södermanland Born huvud Ja 2020-03-09
161 Taltrast Song Thrush Turdus philomelos Södermanland Born huvud Ja 2020-03-09
160 Svart rödstjärt Black Redstart Phoenicurus ochruros Uppland Boländerna, Uppsala Ja 2020-03-06
159 Lappuggla Great Grey Owl Strix nebulosa Uppland Hågadalen Ja 2020-03-06
158 Kungsörn Golden Eagle Aquila chrysaetos Hälsingland Harsa Ja 2020-02-29
157 Tretåig hackspett Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Hälsingland Järvsöklack Ja 2020-02-28
156 Lavskrika Siberian Jay Perisoreus infaustus Hälsingland Harsa Ja 2020-02-27
155 Pärluggla Boreal Owl Aegolius funereus Uppland Dragmansbo, Fjärdhundra Ja 2020-02-24
154 Mindre korsnäbb Red Crossbill Loxia curvirostra Småland Dumme mosse Ja 2020-02-19
153 Forsärla Grey Wagtail Motacilla cinerea Skåne Västra stranden, Trelleborg Ja 2020-02-18
152 Gulärla Yellow Wagtail Motacilla flava Skåne Västra stranden, Trelleborg Ja 2020-02-18
151 Vit stork White Stork Ciconia ciconia Skåne Flyinge kungsgård Ja 2020-02-18
150 Strandskata Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus Skåne Trelleborgs småbåtshamn Ja 2020-02-18
149 Rördrom Eurasian Bittern Botaurus stellaris Skåne Krankesjön Ja 2020-02-18
148 Rödhuvad dykand Red-crested Pochard Netta rufina Södermanland Näsnaren, Katrineholm Ja 2020-02-16
147 Trädkrypare Eurasian Treecreeper Certhia familiaris Södermanland Nynäs naturreservat Ja 2020-02-13
146 Berguv Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo Södermanland Tullinge, Botkyrka Ja 2020-02-06
145 Nötkråka Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes Norrbotten Matning punkt 63, Boden Ja 2020-02-05
144 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus Norrbotten Matning punkt 63, Boden Ja 2020-02-05
143 Dubbeltrast Mistle Thrush Turdus viscivorus Västerbotten Öhn, Skellefteå Ja 2020-02-04
142 Dvärgsparv Little Bunting Emberiza pusilla Västerbotten Skellefteå hamn Ja 2020-02-04
141 Vitryggig hackspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos Norrbotten Degerbäck Ja 2020-02-03
140 Lappmes Grey-headed Chickadee Poecile cinctus Norrbotten Degerbäck Ja 2020-02-03
139 Gröngöling European Green Woodpecker Picus viridis Södermanland Rönninge, Salem Ja 2020-01-31
138 Gråhakedopping Red-necked Grebe Podiceps grisegena Öland Stenåsabadet Ja 2020-01-30
137 Rödbena Common Redshank Tringa totanus Öland Ottenby Ja 2020-01-30
136 Skedand Northern Shoveler Spatula clypeata Öland Risinge strandäng Ja 2020-01-30
135 Brunsångare Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus Öland Fågelsjön, Degerhamn Ja 2020-01-30
134 Tofsvipa Northern Lapwing Vanellus vanellus Öland ÖSU Ja 2020-01-29
133 Alfågel Long-tailed Duck Clangula hyemalis Öland ÖSU Ja 2020-01-29
132 Ljungpipare European Golden Plover Pluvialis apricaria Öland Fågelsjön, Degethamn Ja 2020-01-29
131 Duvhök Northern Goshawk Accipiter gentilis Småland Oskarshamn Ja 2020-01-29
130 Jaktfalk Gyrfalcon Falco rusticolus Öland Ottenby Ja 2020-01-29
129 Bergfink Brambling Fringilla montifringilla Uppland Hågadalen, Uppsala Ja 2020-01-24
128 Talltita Willow Tit Poecile montanus Uppland Hågadalen, Uppsala Ja 2020-01-24
127 Varfågel Great Grey Shrike Lanius excubitor Uppland Övre föret, Uppsala Ja 2020-01-24
126 Rapphöna Grey Partridge Perdix perdix Uppland Landsberga herrgård, Enköping Ja 2020-01-24
125 Sparvuggla Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum Uppland Hågadalen, Uppsala Ja 2020-01-24
124 Stjärtmes Long-tailed Tit Aegithalos caudatus Södermanland Bergaholm, Bornsjön Ja 2020-01-20
123 Strömstare White-throated Dipper Cinclus cinclus Uppland Ulva kvarn, Uppsala Ja 2020-01-16
122 Slaguggla Ural Owl Strix uralensis Uppland Gamla Bälingemossar, Uppsala Ja 2020-01-16
121 Nötskrika Eurasian Jay Garrulus glandarius Södermanland Bergaholm, Bornsjön Ja 2020-01-15
120 Mindre hackspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor Södermanland Skårbydammen Ja 2020-01-13
119 Svartmes Coal Tit Periparus ater Södermanland Bergaholm, Bornsjön Ja 2020-01-12
118 Stenknäck Hawfinch Coccothraustes coccothraustes Södermanland Rönninge Ja 2020-01-12
117 Kattuggla Tawny Owl Strix aluco Södermanland Bergaholm, Bornsjön Ja 2020-01-11
116 Större turturduva Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis Värmland Kristinehamn Ja 2020-01-10
115 Svarthalsad trast Black-throated Thrush Turdus atrogularis Uppland Akalla industriområde Ja 2020-01-10
114 Gråsiska Common Redpoll Acanthis flammea Bohuslän Grosshamn,, Ramvikslandet Ja 2020-01-09
113 Vattenpiplärka Water Pipit Anthus spinoletta Bohuslän Haby bukt, Ramvikslandet Ja 2020-01-09
112 Entita Marsh Tit Poecile palustris Bohuslän Tångevik, Ramvikslandet Ja 2020-01-09
111 Svarthakad buskskvätta European Stonechat Saxicola rubicola Bohuslän Torslandaviken Ja 2020-01-08
110 Skärsnäppa Purple Sandpiper Calidris maritima Bohuslän Kråkudden, Hönö Ja 2020-01-08
109 Stjärtand Northern Pintail Anas acuta Bohuslän Torslandaviken Ja 2020-01-08
108 Tobisgrissla Black Guillemot Cepphus grylle Bohuslän Kråkudden Ja 2020-01-08
107 Vinterhämpling Twite Linaria flavirostris Bohuslän Kråkudden, Hönö Ja 2020-01-08
106 Tordmule Razorbill Alca torda Bohuslän Kråkudden Ja 2020-01-08
105 Berglärka Horned Lark Eremophila alpestris Halland Morups tånge Ja 2020-01-07
104 Snösparv Snow Bunting Plectrophenax nivalis Halland Morups tånge Ja 2020-01-07
103 Härfågel Eurasian Hoopoe Upupa epops Halland Stafsinge Ja 2020-01-07
102 Prutgås Brant Goose Branta bernicla Halland Lynga Ja 2020-01-07
101 Sädesärla White Wagtail Motacilla alba Halland Stafsinge strand Ja 2020-01-07
100 Spetsbergsgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus Halland Vråen, Tvååker Ja 2020-01-07
99 Tallbit Pine Grosbeak Pinicola enucleator Halland Falkenberg Ja 2020-01-07
98 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis Skåne Torekov Ja 2020-01-06
97 Storspov Eurasian Curlew Numenius arquata Skåne Vegeån Ja 2020-01-06
96 Kungsfiskare Common Kingfisher Alcedo atthis Skåne Bostads hamn Ja 2020-01-06
95 Vattenrall Water Rail Rallus aquaticus Skåne Vegeån Ja 2020-01-06
94 Ängspiplärka Meadow Pipit Anthus pratensis Skåne Torekovs rev Ja 2020-01-06
93 Trädgårdsträdkrypare Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla Skåne Rosendals lund Ja 2020-01-06
92 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna Skåne Rosenlunds våtmark Ja 2020-01-06
91 Vitnackad svärta Surf Scoter Melanitta perspicillata Skåne Sibirien, Ängelholm Ja 2020-01-06
90 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus Skåne Ängelholm Ja 2020-01-06
89 Bergand Greater Scaup Aythya marila Skåne Utvälinge Ja 2020-01-06
88 Kaspisk trut Caspian Gull Larus cachinnans Skåne Rosendals våtmark Ja 2020-01-06
87 Skäggmes Bearded Reedling Panurus biarmicus Skåne Vegeån mynning Ja 2020-01-06
86 Skärpiplärka Eurasian Rock Pipit Anthus petrosus Skåne Torekovs rev Ja 2020-01-06
85 Spillkråka Black Woodpecker Dryocopus martius Skåne Näsbyholmssjön Ja 2020-01-05
84 Rödhalsad gås Red-breasted Goose Branta ruficollis Skåne Vombs ängar Ja 2020-01-05
83 Hökuggla Northern Hawk-Owl Surnia ulula Skåne Dalaled Ja 2020-01-05
82 Nötväcka Eurasian Nuthatch Sitta europaea Skåne Alnarpsparken Ja 2020-01-05
81 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella Skåne Bisbjär Ja 2020-01-05
80 Domherre Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Skåne Bisbjär Ja 2020-01-05
79 Tofsmes European Crested Tit Lophophanes cristatus Skåne Vombs ängar Ja 2020-01-05
78 Kungsfågel Goldcrest Regulus regulus Skåne Vombs ängar Ja 2020-01-05
77 Större hackspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Skåne Näsbyholm Ja 2020-01-05
76 Fjällvråk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus Skåne Bisbjär Ja 2020-01-05
75 Skäggdopping Great Crested Grebe Podiceps cristatus Skåne Yttre Kattvik Ja 2020-01-04
74 Vittrut Glaucous Gull Larus hyperboreus Skåne Yttre Kattvik Ja 2020-01-04
73 Skogsduva Stock Dove Columba oenas Skåne Rönneåns dalgång Ja 2020-01-04
72 Sillgrissla Common Murre Uria aalge Skåne Yttre karttvik Ja 2020-01-04
71 Svärta Velvet Scoter Melanitta fusca Skåne Yttre kattvik Ja 2020-01-04
70 Korp Northern Raven Corvus corax Skåne Yttre Kattvik Ja 2020-01-04
69 Blå kärrhök Hen Harrier Circus cyaneus Skåne Rönneåns dalgång Ja 2020-01-04
68 Svarthakedopping Horned Grebe Podiceps auritus Skåne Yttre Kattvik Ja 2020-01-04
67 Hornuggla Long-eared Owl Asio otus Skåne Landskrona Ja 2020-01-04
66 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica Skåne Yttre kattvik Ja 2020-01-04
65 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata Skåne Yttre kattvik Ja 2020-01-04
64 Tretåig mås Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla Skåne Yttre Kattvik Ja 2020-01-04
63 Stormfågel Northern Fulmar Fulmarus glacialis Skåne Yttre Kattvik Ja 2020-01-04
62 Sjöorre Common Scoter Melanitta nigra Skåne Yttre Kattvik Ja 2020-01-04
61 Turkduva Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Skåne Rönneåns dalgång Ja 2020-01-04
60 Brunand Common Pochard Aythya ferina Skåne Rosendals våtmark Ja 2020-01-03
59 Bofink Common Chaffinch Fringilla coelebs Skåne Lund Ja 2020-01-03
58 Pilgrimsfalk Peregrine Falcon Falco peregrinus Skåne Vomb Ja 2020-01-03
57 Amerikansk bläsand American Wigeon Mareca americana Skåne Välluvs våtmark Ja 2020-01-03
56 Rörhöna Common Moorhen Gallinula chloropus Skåne Lunds reningsverksdammar Ja 2020-01-03
55 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Skåne Vällul våtmark Ja 2020-01-03
54 Steglits European Goldfinch Carduelis carduelis Skåne Lund Ja 2020-01-03
53 Snatterand Gadwall Mareca strepera Skåne Lund Ja 2020-01-03
52 Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea Skåne Rosendals våtmark Ja 2020-01-03
51 Ringand Ring-necked Duck Aythya collaris Skåne Rosendals våtmark Ja 2020-01-03
50 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Skåne Bysjön Ja 2020-01-03
49 Ägretthäger Great Egret Ardea alba Skåne Bysjön, Vomb Ja 2020-01-03
48 Rödvingetrast Redwing Turdus iliacus Skåne Lund Ja 2020-01-03
47 Klippduva Rock Dove Columba livia Skåne Lund Ja 2020-01-03
46 Gärdsmyg Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Skåne Lunds reningsverksdammar Ja 2020-01-03
45 Vigg Tufted Duck Aythya fuligula Skåne Rosendals våtmark Ja 2020-01-03
44 Salskrake Smew Mergellus albellus Skåne Bysjön, Vomb Ja 2020-01-03
43 Kornsparv Corn Bunting Emberiza calandra Skåne Hammar Ja 2020-01-03
42 Grönsiska Eurasian Siskin Spinus spinus Skåne Vällurs våtmark Ja 2020-01-03
41 Röd glada Red Kite Milvus milvus Skåne Vomb Ja 2020-01-03
40 Sädgås Bean Goose Anser fabalis Skåne Ingelstorp Ja 2020-01-03
39 Smådopping Little Grebe Tachybaptus ruficollis Skåne Lunds reningsverksdammar Ja 2020-01-03
38 Bläsgås Greater White-fronted Goose Anser albifrons Skåne Vomb Ja 2020-01-03
37 Sånglärka Eurasian Skylark Alauda arvensis Skåne Hammar Ja 2020-01-03
36 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Skåne Vomb Ja 2020-01-03
35 Rödhake European Robin Erithacus rubecula Skåne Barsebäck Ja 2020-01-02
34 Talgoxe Great Tit Parus major Skåne Barsebäck Ja 2020-01-02
33 Ejder Common Eider Somateria mollissima Skåne Barsebäck Ja 2020-01-02
32 Tornfalk Common Kestrel Falco tinnunculus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-02
31 Grönfink European Greenfinch Chloris chloris Skåne Barsebäck Ja 2020-01-02
30 Gråsparv House Sparrow Passer domesticus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-02
29 Sothöna Eurasian Coot Fulica atra Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
28 Stare Common Starling Sturnus vulgaris Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
27 Gråtrut European Herring Gull Larus argentatus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
26 Sparvhök Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
25 Knipa Common Goldeneye Bucephala clangula Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
24 Kricka Eurasian Teal Anas crecca Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
23 Ringduva Common Wood Pigeon Columba palumbus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
22 Blåmes Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
21 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
20 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
19 Kråka Carrion Crow Corvus corone Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
18 Havssula Northern Gannet Morus bassanus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
17 Råka Rook Corvus frugilegus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
16 Fiskmås Mew Gull Larus canus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
15 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
14 Vitkindad gås Barnacle Goose Branta leucopsis Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
13 Havsörn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
12 Småskrake Red-breasted Merganser Mergus serrator Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
11 Ormvråk Common Buzzard Buteo buteo Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
10 Koltrast Common Blackbird Turdus merula Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
9 Grågås Greylag Goose Anser anser Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
8 Knölsvan Mute Swan Cygnus olor Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
7 Skrattmås Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
6 Kaja Western Jackdaw Coloeus monedula Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
5 Havstrut Great Black-backed Gull Larus marinus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
4 Skata Eurasian Magpie Pica pica Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
3 Björktrast Fieldfare Turdus pilaris Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
2 Bläsand Eurasian Wigeon Mareca penelope Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01
1 Fasan Common Pheasant Phasianus colchicus Skåne Barsebäck Ja 2020-01-01