Larm från BirdAlarm
2020-02-17 Fjällgås - Hotel Hvide Hus
2020-02-17 Hornuggla - Bringe
2020-02-17 Kaspisk trut - Magleby
2020-02-17 Medelhavstrut - Magleby
2020-02-17 Jaktfalk - Ottenby

Torbjörn Johansson   - Årslistan 2005

Totalt antal arter: 4
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
4 Dvärgspov Little Curlew Numenius minutus Öland Ventlinge Ja 2005-10-08
3 Mindre skrikörn Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina Värmland Träfors Ja 2005-07-28
2 Styltsnäppa Stilt Sandpiper Calidris himantopus Öland Beijershamn Ja 2005-07-05
1 Kohäger Cattle Egret Bubulcus ibis Skåne Råbydammen Ja 2005-06-30