Larm från BirdAlarm
2020-05-26 Trastsångare - Västergarn
2020-05-26 Sommargylling - Ertholmene
2020-05-26 Svarthuvad mås - Göingegården
2020-05-26 Rosenfink - Køge Sønakke
2020-05-26 Rosenfink - Røsnæsgård

Kerstin Nordenadler   - Augusti

Totalt antal arter: 13
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
13 Havssula Northern Gannet Morus bassanus Halland - Ja 2016-08-28
12 Sandlöpare Sanderling Calidris alba Halland - Ja 2016-08-28
11 Kungsfiskare Common Kingfisher Alcedo atthis Skåne - Ja 2016-08-26
10 Svarthalsad dopping Black-necked Grebe Podiceps nigricollis Östergötland - Ja 2016-08-25
9 Rödhalsad gås Red-breasted Goose Branta ruficollis Skåne - Ja 2016-08-25
8 Lärkfalk Eurasian Hobby Falco subbuteo Uppland - Ja 2016-08-24
7 Brun glada Black Kite Milvus migrans Skåne - Ja 2015-08-28
6 Skräntärna Caspian Tern Hydroprogne caspia Skåne - Ja 2015-08-28
5 Svarthakad buskskvätta European Stonechat Saxicola rubicola Skåne - Ja 2015-08-27
4 Bivråk European Honey Buzzard Pernis apivorus Skåne - Ja 2015-08-27
3 Nötkråka Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes Hälsingland - Ja 2015-08-03
2 Tuvsnäppa Pectoral Sandpiper Calidris melanotos Uppland - Ja 2014-08-19
1 Spovsnäppa Curlew Sandpiper Calidris ferruginea Uppland - Ja 2014-08-19