Larm från BirdAlarm
2020-06-06 Busksångare - Hössjö
2020-06-06 Mindre flugsnappare - Trystorp
2020-06-06 Myrsnäppa - Glombæk
2020-06-06 Rosenstare - Tontoft Nakke
2020-06-06 Gransångare ssp tristis - Gedser

Kerstin Nordenadler   - Härjedalen

Totalt antal arter: 12
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
12 Fjällripa Rock Ptarmigan Lagopus muta Härjedalen - Ja 2017-06-09
11 Lappsparv Lapland Longspur Calcarius lapponicus Härjedalen - Ja 2015-06-16
10 Myrspov Bar-tailed Godwit Limosa lapponica Härjedalen - Ja 2015-06-15
9 Dalripa Willow Ptarmigan Lagopus lagopus Härjedalen - Ja 2015-06-14
8 Dubbelbeckasin Great Snipe Gallinago media Härjedalen - Ja 2015-06-14
7 Smalnäbbad simsnäppa Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Härjedalen - Ja 2015-06-14
6 Fjällabb Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus Härjedalen - Ja 2015-06-14
5 Hökuggla Northern Hawk-Owl Surnia ulula Härjedalen - Ja 2015-06-14
4 Jorduggla Short-eared Owl Asio flammeus Härjedalen - Ja 2015-06-14
3 Tretåig hackspett Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Härjedalen - Ja 2015-06-14
2 Lavskrika Siberian Jay Perisoreus infaustus Härjedalen - Ja 2015-06-14
1 Blåhake Bluethroat Luscinia svecica Härjedalen - Ja 2015-06-14