Larm från BirdAlarm
2020-06-05 Busksångare - Lille Gade
2020-06-05 Lundsångare - Kongelunden
2020-06-05 Skedstork - Nivå
2020-06-05 Aftonfalk - Triberga
2020-06-05 Sommargylling - Grav

Kerstin Nordenadler   - Östergötland

Totalt antal arter: 5
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
5 Svarthalsad dopping Black-necked Grebe Podiceps nigricollis Östergötland - Ja 2016-08-25
4 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna Östergötland - Ja 2015-03-29
3 Rödhuvad dykand Red-crested Pochard Netta rufina Östergötland - Ja 2015-03-29
2 Rördrom Eurasian Bittern Botaurus stellaris Östergötland - Ja 2015-03-29
1 Strandskata Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus Östergötland - Ja 2015-03-29