Larm från BirdAlarm
2020-06-04 Dvärgsparv - Jupukka TV Mast
2020-06-04 Busksångare - Skärsände
2020-06-04 Skedstork - Torslanda Airport
2020-06-04 Bläsgås - Västerstadsviken
2020-06-04 Aftonfalk - Burgsvik

Kerstin Nordenadler   - Gotland

Totalt antal arter: 17
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
17 Turkduva Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Gotland - Ja 2015-05-15
16 Tornseglare Common Swift Apus apus Gotland - Ja 2015-05-14
15 Trädgårdssångare Garden Warbler Sylvia borin Gotland - Ja 2015-05-13
14 Grå flugsnappare Spotted Flycatcher Muscicapa striata Gotland - Ja 2015-05-13
13 Halsbandsflugsnappare Collared Flycatcher Ficedula albicollis Gotland - Ja 2015-05-13
12 Törnsångare Common Whitethroat Sylvia communis Gotland - Ja 2015-05-12
11 Rödstjärt Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Gotland - Ja 2015-05-12
10 Skärfläcka Pied Avocet Recurvirostra avosetta Gotland - Ja 2015-05-11
9 Rödspov Black-tailed Godwit Limosa limosa Gotland - Ja 2015-05-11
8 Kärrsnäppa Dunlin Calidris alpina Gotland - Ja 2015-05-11
7 Småtärna Little Tern Sternula albifrons Gotland - Ja 2015-05-11
6 Silvertärna Arctic Tern Sterna paradisaea Gotland - Ja 2015-05-11
5 Hussvala Common House Martin Delichon urbicum Gotland - Ja 2015-05-11
4 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica Gotland - Ja 2015-02-05
3 Mellanspett Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius Gotland - Ja 2015-02-05
2 Strömstare White-throated Dipper Cinclus cinclus Gotland - Ja 2015-02-05
1 Rörhöna Common Moorhen Gallinula chloropus Gotland - Ja 2015-02-04