Larm från BirdAlarm
2020-06-04 Småfläckig sumphöna - Nederön
2020-06-04 Nattskärra - Siggaskog
2020-06-04 Flodsångare - Sävar
2020-06-04 Skräntärna - Väcklinge
2020-06-04 Mindre gulbena - Urdneset

Thomas Gunnarsson   - Halland

Totalt antal arter: 4
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
4 Brednäbbad simsnäppa Red Phalarope Phalaropus fulicarius Halland Båtafjorden Ja 2006-08-01
3 Ismås Ivory Gull Pagophila eburnea Halland Lerkil Ja 2004-12-10
2 Svartvingad glada Black-winged Kite Elanus caeruleus Halland Balgö Ja 2004-04-27
1 Mindre lira Manx Shearwater Puffinus puffinus Halland Gubbanäsan Ja 2001-07-12