Larm från BirdAlarm
2020-06-04 Busksångare - Holmön
2020-06-04 Lundsångare - Östra Valla
2020-06-04 Gulhämpling - Røberg
2020-06-04 Trastsångare - Botofte
2020-06-04 Busksångare - Sjösvedjan

Mårten Wikström   - Småland

Totalt antal arter: 25
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
25 Amerikansk kricka Green-winged Teal Anas carolinensis Småland Uknö Ja 2020-04-13
24 Skogssnäppa Green Sandpiper Tringa ochropus Småland Lunds by Ja 2020-04-09
23 Tjäder Western Capercaillie Tetrao urogallus Småland - Ja 2019-06-15
22 Rödtrast Naumann's Thrush Turdus naumanni Småland Pata malm Ja 2018-11-14
21 Smalnäbbad simsnäppa Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Småland - Ja 2018-09-23
20 Ökenpipare Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii Småland - Ja 2018-07-15
19 Bronsibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus Småland Resby Ja 2013-11-07
18 Dvärgsparv Little Bunting Emberiza pusilla Småland - Ja 2012-01-30
17 Näktergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia Småland - Ja 2011-05-13
16 Dvärgbeckasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus Småland - Ja 2009-10-12
15 Trädgårdssångare Garden Warbler Sylvia borin Småland - Ja 2009-05-21
14 Kornknarr Corn Crake Crex crex Småland - Ja 2009-05-20
13 Småfläckig sumphöna Spotted Crake Porzana porzana Småland - Ja 2009-05-20
12 Mindre gulbena Lesser Yellowlegs Tringa flavipes Småland Hagbyhamn Ja 2008-10-18
11 Prärielöpare Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis Småland - Ja 2008-04-27
10 Lövsångare Willow Warbler Phylloscopus trochilus Småland - Ja 2008-04-27
9 Ärtsångare Lesser Whitethroat Sylvia curruca Småland - Ja 2008-04-27
8 Gulärla Yellow Wagtail Motacilla flava Småland - Ja 2008-04-27
7 Spillkråka Black Woodpecker Dryocopus martius Småland - Ja 2008-01-05
6 Sparvuggla Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum Småland - Ja 2007-10-24
5 Vinterhämpling Twite Linaria flavirostris Småland - Ja 2007-10-24
4 Rödhuvad dykand Red-crested Pochard Netta rufina Småland Landsjön Ja 2006-10-22
3 Skäggtärna Whiskered Tern Chlidonias hybrida Småland Draven Ja 2006-05-28
2 Tjockfot Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus Småland Tulunda Ja 2006-05-24
1 Grå flugsnappare Spotted Flycatcher Muscicapa striata Småland - Ja 2006-05-19