Larm från BirdAlarm
2020-02-25 Jorduggla - Härnestadgård
2020-02-25 Gulärla ssp tschutschensis - Sankt Nikolai Kyrka
2020-02-25 Jaktfalk - Sandby
2020-02-25 Sädesärla ssp personata - Holmarör
2020-02-25 Hökuggla - Skillberg

Gustav Eriksson   - Västerbotten

Totalt antal arter: 4
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
4 Småspov Whimbrel Numenius phaeopus Västerbotten - Ja 2014-06-10
3 Lavskrika Siberian Jay Perisoreus infaustus Västerbotten - Ja 2014-06-09
2 Hökuggla Northern Hawk-Owl Surnia ulula Västerbotten - Ja 2014-06-04
1 Tjäder Western Capercaillie Tetrao urogallus Västerbotten - Ja 2012-03-31