Larm från BirdAlarm
2020-05-31 Lundsångare - Östra sjukhuset
2020-05-31 Orientpipare - Andalen
2020-05-31 Busksångare - Vigersted
2020-05-31 Smalnäbbad simsnäppa - Stora Frö
2020-05-31 Busksångare - Sturkö

Björn Dahlbom   - Nya kryss 2019 (Kategori: 350+)

Totalt antal arter: 7
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
7 Brun törnskata Brown Shrike Lanius cristatus Sörmland Landsort Ja 2019-10-06
6 Alpjärnsparv Alpine Accentor Prunella collaris Gotland Hoburgsklippan Ja 2019-07-31
5 Spetsstjärtad duva Mourning Dove Zenaida macroura Öland Hammarby Ja 2019-05-28
4 Gulgrå sparv Cinereous Bunting Emberiza cineracea Gotland Hoburgen Ja 2019-05-17
3 Gråhuvad vipa Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus Värmland Strandvik Ja 2019-05-14
2 Wilsonbeckasin Wilson's Snipe Gallinago delicata Uppland Hov Ja 2019-04-16
1 Större skrikörn Greater Spotted Eagle Clanga clanga Skåne Stureholms våtmark Ja 2019-01-19