Larm från BirdAlarm
2020-06-02 Busksångare - Sjösvedjan
2020-06-02 Flodsångare - Specksta
2020-06-02 Kornknarr - Hammarby kyrka
2020-06-02 Busksångare - Vigersted
2020-06-02 Busksångare - Husby

Nils-Olof Jerling   - Atlanten

Totalt antal arter: 17
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Land Lokal Godkänd Kryssdatum
17 Brunsula Brown Booby Sula leucogaster Kap Verde Sal, Santa Maria Ja 2020-02-08
16 Större strandpipare Common Ringed Plover Charadrius hiaticula Kap Verde Sal, Santa Maria Ja 2020-02-08
15 Svartbent strandpipare Kentish Plover Charadrius alexandrinus Kap Verde Sal, Santa Maria Ja 2020-02-06
14 Roskarl Ruddy Turnstone Arenaria interpres Kap Verde Sal, Santa Maria Ja 2020-02-06
13 Sandlöpare Sanderling Calidris alba Kap Verde Sal, Santa Maria Ja 2020-02-06
12 Kentsk tärna Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis Kap Verde Sal, Santa Maria Ja 2020-02-06
11 Kohäger-IOC Western Cattle Egret Bubulcus ibis Kap Verde Pachamama Eco Park Sal, Santa Maria Ja 2020-02-05
10 Svarthätta Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla Kap Verde Pachamama Eco Park Sal, Santa Maria Ja 2020-02-05
9 Spansk sparv Spanish Sparrow Passer hispaniolensis Kap Verde Pachamama Eco Park Sal, Santa Maria Ja 2020-02-05
8 Rödbena Common Redshank Tringa totanus Kap Verde Serra Negra Sal, Santa Maria Ja 2020-02-04
7 Tornfalk Common Kestrel Falco tinnunculus Kap Verde Serra Negra Sal, Santa Maria Ja 2020-02-04
6 Ökenkorp Brown-necked Raven Corvus ruficollis Kap Verde Serra Negra Sal, Santa Maria Ja 2020-02-04
5 Småspov Whimbrel Numenius phaeopus Kap Verde Sal Santa Maria Ja 2020-02-03
4 Gluttsnäppa Common Greenshank Tringa nebularia Kap Verde Sal Santa Maria Ja 2020-02-03
3 Klippduva Rock Dove Columba livia Kap Verde Sal Santa Maria Ja 2020-02-03
2 Turkduva Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Kap Verde Sal, Santa Maria Ja 2020-02-03
1 Kapverdesparv Iago Sparrow Passer iagoensis Kap Verde Sal Santa Maria Ja 2020-02-03