Larm från BirdAlarm
2020-02-22 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-22 Gulärla ssp tschutschensis - Sankt Nikolai Kyrka
2020-02-22 Sädesärla ssp personata - Murarelyckan
2020-02-22 Klykstjärtad stormsvala - Röd
2020-02-22 Bredstjärtad labb - Galtås

Thomas Lagerwall   - Juni

Totalt antal arter: 1
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
1 Törnsångare Common Whitethroat Sylvia communis Södermanland - Ja 2008-06-20