Larm från BirdAlarm
2020-05-30 Busksångare - Snäckgärdsbaden
2020-05-30 Mindre flugsnappare - Omberg
2020-05-30 - Tjørsteinen
2020-05-30 Skräntärna - Berga
2020-05-30 Övrigt (ej fågel) - Stora Toltorp

Percy Fredriksson   - Mars

Ospecifierade arter: 170
Totalt antal arter: 190
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
190 Kaspisk pipare Caspian Plover Charadrius asiaticus Sörmland Mörkö Ja 2014-03-26
189 Strandskata Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus Skåne - Ja 2011-03-31
188 Skogssnäppa Green Sandpiper Tringa ochropus Uppland - Ja 2011-03-31
187 Sädesärla White Wagtail Motacilla alba Uppland - Ja 2011-03-31
186 Taltrast Song Thrush Turdus philomelos Skåne - Ja 2011-03-31
185 Brun kärrhök Western Marsh Harrier Circus aeruginosus Skåne - Ja 2011-03-31
184 Lappuggla Great Grey Owl Strix nebulosa Västmanland - Ja 2011-03-26
183 Forsärla Grey Wagtail Motacilla cinerea Uppland - Ja 2011-03-26
182 Stjärtand Northern Pintail Anas acuta Västmanland - Ja 2011-03-26
181 Enkelbeckasin Common Snipe Gallinago gallinago Uppland - Ja 2011-03-25
180 Mindre sångsvan Tundra Swan Cygnus columbianus Uppland - Ja 2011-03-25
179 Ängspiplärka Meadow Pipit Anthus pratensis Uppland - Ja 2011-03-25
178 Trädlärka Woodlark Lullula arborea Uppland - Ja 2011-03-24
177 Trana Common Crane Grus grus Uppland - Ja 2011-03-20
176 Skärpiplärka Eurasian Rock Pipit Anthus petrosus Uppland - Ja 2011-03-18
175 Tofsvipa Northern Lapwing Vanellus vanellus Uppland - Ja 2011-03-13
174 Alförrädare Steller's Eider Polysticta stelleri Södermanland - Ja 2011-03-06
173 Pärluggla Boreal Owl Aegolius funereus Uppland - Ja 2011-03-05
172 Slaguggla Ural Owl Strix uralensis Uppland - Ja 2011-03-05
171 Berguv Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo Uppland - Ja 2011-03-01