Larm från BirdAlarm
2020-02-20 Hökuggla - Hesede Skov
2020-02-20 Kohäger - Gravvænge
2020-02-20 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-20 Amerikansk bläsand - Långeberga
2020-02-20 Tallbit - Östlyckan

Jan Rosqvist   - Västerbotten

Totalt antal arter: 2
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
2 Tretåig hackspett Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Västerbotten - Ja 2010-09-26
1 Vitvingad lärka White-winged Lark Alauda leucoptera Västerbotten Holmögadd Ja 2010-09-26