Larm från BirdAlarm
2020-02-17 Fjällgås - Hotel Hvide Hus
2020-02-17 Hornuggla - Bringe
2020-02-17 Kaspisk trut - Magleby
2020-02-17 Medelhavstrut - Magleby
2020-02-17 Jaktfalk - Ottenby

Elon Wismén   - Norrbotten

Ospecifierade arter: 67
Totalt antal arter: 69
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
69 Tjäder Western Capercaillie Tetrao urogallus Norrbotten - Ja 2008-03-08
68 Svärta Velvet Scoter Melanitta fusca Norrbotten - Ja 2005-06-23