Larm från BirdAlarm
2020-04-07 Brandkronad kungsfågel - Mortenstrup
2020-04-07 Gulhämpling - Hovedskov
2020-04-07 Brandkronad kungsfågel - Hejede Overdrev
2020-04-07 Brandkronad kungsfågel - Änggården
2020-04-07 Röd glada - Nyanlagda dammen

Elon Wismén   - Norrbotten

Ospecifierade arter: 67
Totalt antal arter: 69
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
69 Tjäder Western Capercaillie Tetrao urogallus Norrbotten - Ja 2008-03-08
68 Svärta Velvet Scoter Melanitta fusca Norrbotten - Ja 2005-06-23