Larm från BirdAlarm
2020-06-01 Kornknarr - Hörningsholm
2020-06-01 Busksångare - Skånela
2020-06-01 Busksångare - Vigersted
2020-06-01 Busksångare - Sjösvedjan
2020-06-01 Kornknarr - Böke

Yvonne Blombäck   - Biologiska Mångfaldslistan

Totalt antal arter: 70
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
70 Gulärla Yellow Wagtail Motacilla flava Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
69 Ängspiplärka Meadow Pipit Anthus pratensis Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
68 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
67 Sädesärla White Wagtail Motacilla alba Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
66 Sothöna Eurasian Coot Fulica atra Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
65 Sånglärka Eurasian Skylark Alauda arvensis Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
64 Näktergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
63 Tornfalk Common Kestrel Falco tinnunculus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
62 Taltrast Song Thrush Turdus philomelos Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
61 Kattuggla Tawny Owl Strix aluco Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
60 Brun kärrhök Western Marsh Harrier Circus aeruginosus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
59 Sävsångare Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
58 Kricka Eurasian Teal Anas crecca Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
57 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
56 Gröngöling European Green Woodpecker Picus viridis Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
55 Vigg Tufted Duck Aythya fuligula Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
54 Skata Eurasian Magpie Pica pica Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2020-05-22
53 Enkelbeckasin Common Snipe Gallinago gallinago Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
52 Kaja Western Jackdaw Coloeus monedula Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
51 Ormvråk Common Buzzard Buteo buteo Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
50 Roskarl Ruddy Turnstone Arenaria interpres Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
49 Fasan Common Pheasant Phasianus colchicus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
48 Rörsångare Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
47 Tornseglare Common Swift Apus apus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
46 Småfläckig sumphöna Spotted Crake Porzana porzana Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
45 Grönbena Wood Sandpiper Tringa glareola Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
44 Gärdsmyg Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
43 Grönsångare Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
42 Större hackspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
41 Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
40 Rörhöna Common Moorhen Gallinula chloropus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
39 Vattenrall Water Rail Rallus aquaticus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
38 Vitkindad gås Barnacle Goose Branta leucopsis Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
37 Trana Common Crane Grus grus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
36 Fiskmås Mew Gull Larus canus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
35 Skrattmås Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
34 Svartvit flugsnappare European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
33 Gök Common Cuckoo Cuculus canorus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
32 Snatterand Gadwall Mareca strepera Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
31 Sävsparv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
30 Skedand Northern Shoveler Spatula clypeata Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
29 Rödstjärt Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
28 Fiskgjuse Western Osprey Pandion haliaetus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
27 Steglits European Goldfinch Carduelis carduelis Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
26 Sångsvan Whooper Swan Cygnus cygnus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
25 Grågås Greylag Goose Anser anser Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
24 Fjällvråk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
23 Björktrast Fieldfare Turdus pilaris Uppland Hjälstaviken Ja 2020-05-22
22 Lövsångare Willow Warbler Phylloscopus trochilus Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
21 Fisktärna Common Tern Sterna hirundo Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
20 Stare Common Starling Sturnus vulgaris Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
19 Grönfink European Greenfinch Chloris chloris Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
18 Trädgårdssångare Garden Warbler Sylvia borin Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
17 Svarthätta Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
16 Svartvit flugsnappare European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
15 Nötskrika Eurasian Jay Garrulus glandarius Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
14 Skäggdopping Great Crested Grebe Podiceps cristatus Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
13 Silltrut Lesser Black-backed Gull Larus fuscus Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
12 Bofink Common Chaffinch Fringilla coelebs Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
11 Talgoxe Great Tit Parus major Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
10 Hussvala Common House Martin Delichon urbicum Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
9 Nötväcka Eurasian Nuthatch Sitta europaea Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
8 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
7 Koltrast Common Blackbird Turdus merula Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
6 Gråtrut European Herring Gull Larus argentatus Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
5 Blåmes Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
4 Gråsparv House Sparrow Passer domesticus Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
3 Storskrake Common Merganser Mergus merganser Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
2 Ringduva Common Wood Pigeon Columba palumbus Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2019-05-22
1 Skogsduva Stock Dove Columba oenas Uppland Gottholma, Gustavsberg Ja 2018-05-22