Larm från BirdAlarm
2020-02-24 Pärluggla - Smedstorp
2020-02-24 Svartnäbbad islom - Nyrup
2020-02-24 Hökuggla - Hesede Skov
2020-02-24 Rödhuvad dykand - Horn
2020-02-24 Brunsångare - Södra Möckleby

Ove Grönlund   - Årslistan 2005

Totalt antal arter: 17
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
17 Småtärna Little Tern Sternula albifrons Halland Getterön Ja 2005-08-24
16 Kentsk tärna Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis Halland Tylösand Ja 2005-08-22
15 Smalnäbbad simsnäppa Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Öland Beijershamn Ja 2005-08-15
14 Prutgås Brant Goose Branta bernicla Öland Eckelsudde Ja 2005-08-13
13 Småspov Whimbrel Numenius phaeopus Öland Ottenby Ja 2005-08-13
12 Myrspov Bar-tailed Godwit Limosa lapponica Öland Ottenby Ja 2005-08-13
11 Rödspov Black-tailed Godwit Limosa limosa Öland Ottenby Ja 2005-08-13
10 Kustsnäppa Red Knot Calidris canutus Öland Eckelsudde Ja 2005-08-13
9 Sandlöpare Sanderling Calidris alba Öland Ottenby Ja 2005-08-13
8 Spovsnäppa Curlew Sandpiper Calidris ferruginea Öland Beijershamn Ja 2005-08-12
7 Roskarl Ruddy Turnstone Arenaria interpres Västerbotten Romelsögrundet Ja 2005-07-06
6 Tordmule Razorbill Alca torda Västerbotten Romelsögrundet Ja 2005-07-06
5 Hornuggla Long-eared Owl Asio otus Västerbotten Byske Havsbad Ja 2005-07-06
4 Gulhämpling European Serin Serinus serinus Västergötland Skövde Ja 2005-06-04
3 Svart rödstjärt Black Redstart Phoenicurus ochruros Västergötland Mariesjö, Skövde Ja 2005-05-17
2 Dvärgbeckasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus Västergötland Öja, Östen Ja 2005-04-28
1 Järnsparv Dunnock Prunella modularis Västergötland Skultorp Ja 2005-04-03