Larm från BirdAlarm
2020-02-19 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-19 Svarthalsad trast - Comwell KãGe Strand
2020-02-19 Dvärgmås - Draftinge
2020-02-19 Lappuggla - Liksta
2020-02-19 Trana - Åraslöv

Ulf Andersson   - Norrbotten

Totalt antal arter: 9
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
9 Spetsbergsgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus Norrbotten - Ja 2013-05-01
8 Större strandpipare Common Ringed Plover Charadrius hiaticula Norrbotten - Ja 2013-05-01
7 Mindre strandpipare Little Ringed Plover Charadrius dubius Norrbotten - Ja 2013-05-01
6 Skräntärna Caspian Tern Hydroprogne caspia Norrbotten - Ja 2013-05-01
5 Turturduva European Turtle Dove Streptopelia turtur Norrbotten - Ja 2013-05-01
4 Lappsparv Lapland Longspur Calcarius lapponicus Norrbotten - Ja 2013-05-01
3 Större turturduva Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis Norrbotten - Ja 2012-01-15
2 Turkduva Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Norrbotten - Ja 2012-01-15
1 Tofsmes European Crested Tit Lophophanes cristatus Norrbotten - Ja 2012-01-15