Larm från BirdAlarm
2020-06-02 Kornknarr - Hammarby kyrka
2020-06-02 Busksångare - Vigersted
2020-06-02 Busksångare - Husby
2020-06-02 Flodsångare - Risby
2020-06-02 Flodsångare - Riddersholm

Johan Lenell   - Ångermanland

Totalt antal arter: 3
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
3 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus Ångermanland Ånge Ja 2001-09-28
2 Ägretthäger Great Egret Ardea alba Ångermanland Ånge camping Ja 2001-05-19
1 Gluttsnäppa Common Greenshank Tringa nebularia Ångermanland Ånge camping Ja 2001-05-19