Larm från BirdAlarm
2020-05-29 Gråhakedopping - Råsvalslund
2020-05-29 Trastsångare - Söräng
2020-05-29 Tereksnäppa - Højer Havn
2020-05-29 Aftonfalk - Hulterstads kyrka
2020-05-29 Sommargylling - Viberup

Lars Hallbeck   - Sydamerika

Totalt antal arter: 0
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum