Larm från BirdAlarm
2020-02-17 Fjällgås - Hotel Hvide Hus
2020-02-17 Hornuggla - Bringe
2020-02-17 Kaspisk trut - Magleby
2020-02-17 Medelhavstrut - Magleby
2020-02-17 Jaktfalk - Ottenby

Ronny Högström   - Västerbotten

Totalt antal arter: 3
# Svenska Engelska Vetenskapligt namn Landskap Lokal Godkänd Kryssdatum
3 Mindre sångsvan Tundra Swan Cygnus columbianus Västerbotten - Ja 2011-04-10
2 Sädesärla White Wagtail Motacilla alba Västerbotten - Ja 2011-04-10
1 Vinterhämpling Twite Linaria flavirostris Västerbotten - Ja 2011-04-10